Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTLaboratorium TDTBadania własności mechanicznych

Badania własności mechanicznych

Badania własności mechanicznych

Laboratorium wykonuje następujące badania własności mechanicznych materiałów:

 • statyczna próba rozciągania metali (zakres 0-600kN),
  • granica wytrzymałości Rm
  • granica plastyczności Re
  • umowna granica plastyczności Re0,2
  • wydłużenie procentowe A
  • przewężenie procentowe Z
 • statyczna próba ściskania (zakres 0-100kN)
 • próby udarności sposobem  Charpy’ego (w temperaturze otoczenia
  i obniżonej do -196ºC),
 • statyczne pomiary twardości (Vickersa, Knoopa),
 • technologiczna próba zginania,
 • rozciąganie próbek pierścieniowych,
 • zrywanie lin w całości — wykonywane dla dowolnych konstrukcji lin
  o przekroju do 36 mm w zakresie sił do 600kN,
 • badanie drutów rozplecionych z lin stalowych,  w tym próbę statyczną   rozciągania drutu, próbę przeginania dwukierunkowego drutu oraz próbę jednokierunkowego skręcania drutu.

Inne rodzaje badań

Artykuł
należy do kategorii:
Laboratorium