Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTO TDTKierownictwo

Kierownictwo

TDT

Kierownictwo

Transportowym Dozorem Technicznym (TDT) kieruje Dyrektor TDT, który wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora, Biura TDT, oddziałów terenowych TDT oraz Laboratorium TDT. Zgodnie ze Statutem TDT nadanym jednostce zarządzeniem nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu, w Biurze TDT istnieją między innymi:

  • Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT,
  • Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności,
  • Wydział do Spraw Odbiorów Technicznych,
  • Wydział Egzaminów,
  • Wydział Homologacji Pojazdów,
  • Wydział Stacji Kontroli Pojazdów,
  • Wydział Techniki.

W skład TDT wchodzą także oddziały terenowe TDT z siedzibą w Warszawie (wraz z Zespołami Inspektorów w Łodzi i w Białymstoku), w Lublinie (wraz z Zespołem Inspektorów w Kielcach), w Krakowie (wraz z Zespołem Inspektorów w Rzeszowie), w Katowicach, w Gdańsku (wraz z Zespołami Inspektorów w Bydgoszczy i w Olsztynie), we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczecinie,  także Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie, wraz z Filią Laboratorium TDT w Warszawie.

Jan Urbanowicz
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

Napisz wiadomość
  

Małgorzata Moździerz-Zarzyka
Zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

Napisz wiadomość
  

Krzysztof Bujański
Kierownik Oddziału Terenowego w Warszawie

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy w Warszawie
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

Napisz wiadomość
  

Karol Sykut
Kierownik Oddziału Terenowego w Lublinie

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy TDT w Lublinie
Al. Wincentego Witosa 1
20-315 Lublin

Napisz wiadomość
  

Zbigniew Orlecki
Kierownik Oddziału Terenowego w Krakowie

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy TDT w Krakowie
ul. Pocieszka 5
31-408 Kraków

Napisz wiadomość
  

Bartosz Woźny
Kierownik Oddziału Terenowego w Katowicach

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy TDT w Katowicach
ul. Cedrowa 8
40-181 Katowice

Napisz wiadomość
  Fax

+48 32 2 583 139

Jarosław Sowiński
Kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy TDT w Gdańsku
ul. Kętrzyńskiego 24 b
80-376 Gdańsk

Napisz wiadomość
  

Radosław Majewski
Kierownik Oddziału Terenowego we Wrocławiu

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu
ul. Solskiego 5
52-401 Wrocław

Napisz wiadomość
  

Krzysztof Prysiażny
Kierownik Oddziału Terenowego w Poznaniu

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy TDT w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 391
60-173 Poznań

Napisz wiadomość
  

Tomasz Przybylski
Kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy TDT w Szczecinie
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin

Napisz wiadomość
  

Dariusz Bańdo
Kierownik Laboratorium w Krakowie

Adres

Transportowy Dozór Techniczny
Laboratorium TDT w Krakowie
ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków

Napisz wiadomość
  

Wszystkie dane kontaktowe w zakładce:

Lista danych kontaktowych

Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
O TDT