Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSAEgzamin na doradcę w przypadku Sił Zbrojnych RP

Egzamin na doradcę w przypadku Sił Zbrojnych RP

Egzamin na doradcę w przypadku Sił Zbrojnych RP

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla kandydatów na doradcę, egzaminu poszerzającego uprawnienia doradcy lub egzaminu przedłużającego ważność świadectwa doradcy jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

Do kompletu dokumentów, o których mowa w zakładkach:

  1. Egzamin dla kandydatów na doradcę
  2. Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy
  3. Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

w przypadku żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć skierowanie na egzamin, wydane przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

  • UWAGA:

Na podstawie  art. 44. ust 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych nie pobiera się opłaty za egzamin od żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

  • UWAGA:

Kwalifikacja na powyższe egzaminy odbywa się zgodnie z wytycznymi dla zdających (zob. zakładkę SARS- CoV-2 – wytyczne dla zdających) dotyczącymi przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na doradców i doradców dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Komunikat – Egzamin na doradcę w przypadku Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.) zostały wyznaczone terminy i miejsca egzaminów dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych:

  • 13-14 października 2021 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który odbędzie się w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu ul. Bema 16.

Jednocześnie TDT zastrzega, że egzamin może być w każdej chwili odwołany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i związane z nią obostrzenia.

Dodatkowo do dokumentów, o których mowa w zakładkach:

w przypadku żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć skierowanie na egzamin wydane przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

UWAGA:

Na podstawie art. 44. ust 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych opłaty za egzamin nie pobiera się od żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA