Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdówZezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów – co należy wiedzieć.

W przypadku jeśli posiadany przez Ciebie pojazd przekracza wartości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a jednocześnie istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystania go na drogach publicznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może w indywidualnym i uzasadnionym przypadku udzielić zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów – kiedy można uzyskać odstępstwo?

Jeśli posiadasz pojazd nienormatywny, użytkujesz pojazd o specjalnej konstrukcji (np. zamiatarka z kierownicą po prawej stronie), albo chcesz poruszać się po drodze żurawiem samojezdnym czy pojazdem z zabudowaną pompą do betonu lub jeśli posiadany przez Ciebie pojazd nie ma wymaganej 17 – znakowej cechy identyfikacyjnej, możesz wnioskować o wydanie odstępstwa od warunków technicznych. Najczęściej konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych dotyczy pojazdów o przekroczonych parametrach takich jak: naciski osi, masy oraz wymiary.

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych może również zostać wydane dla pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych. Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych może zostać również wydane dla pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.

W jaki sposób uzyskać zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych?

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów