Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTRejestry i wykazy

Kategoria artykułów:
Rejestry i wykazy

Wykaz potwierdzeń dotyczących spełnienia wymagań

Publikujemy, w postaci pliku do pobrania, wykaz numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN), dla których Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Transportowy Dozór Techniczny lub CARTEST Sp. z o.o. wydał potwierdzenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w  §9b, 9d, 9f, 9g, 9h rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). ...

Przejdź do pełnej treści

Wydane certyfikaty zgodności WE

W tej części zamieszczamy wykaz wszystkich certyfikatów zgodności z poszczególnymi dyrektywami nowego podejścia, jakie zostały dotąd wydane przez Transportowy Dozór Techniczny jako Jednostkę Notyfikowaną 1468.

Przejdź do pełnej treści

Wykaz certyfikatów

Zamieszczamy poniżej wykazy certyfikatów wydanych dla systemów zarządzania, dla których dokumentem odniesienia są normy: ISO 9001; PN-N-18001; ISO 45001; ISO 14001; ISO 3834-2; ISO 22301; ISO 22000. ...

Przejdź do pełnej treści

Zakłady uprawnione – zagraniczne

Wykaz zagranicznych zakładów uprawnionych przez TDT do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji.

Przejdź do pełnej treści

Lista doradców ADN

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej zobowiązani są do przekazania danych z ewidencji doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej. ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu
o DMC do 3,5 t

Rejestr urządzeń do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o DMC do 3,5 t, które uzyskały potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.

Przejdź do pełnej treści

Przyrządy do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy

Rejestr przyrządów do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy, które uzyskały potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.

Przejdź do pełnej treści

Przyrządy do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła

Rejestr przyrządów do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła, które uzyskały potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.

Przejdź do pełnej treści

Rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań

Rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań, o których mowa w § 14 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Przejdź do pełnej treści

Zakłady uprawnione – krajowe

Wykaz krajowych zakładów uprawnionych przez TDT do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji.

Przejdź do pełnej treści