Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTPrzewóz towarów niebezpiecznych

Kategoria artykułów:
Przewóz towarów niebezpiecznych

Pojazd-bateria / wagon-bateria

Pojazd-bateria oznacza pojazd zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stałe do jednostki transportowej. Elementy pojazdu-baterii stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny do przewozu gazów o pojemności większej niż 450 dm3 (ADR). ...

Przejdź do pełnej treści

Świadectwa ADR dla Sił Zbrojnych RP

Pojazdy należące do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którymi jest wykonywany międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych, powinny posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, wydane przez Dyrektora TDT. ...

Przejdź do pełnej treści

Świadectwa ADR – wydawanie wtórników

Przewoźnik, właściciel lub użytkownik pojazdu, którym chce przewozić towary niebezpieczne wymienione w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, musi posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. ...

Przejdź do pełnej treści

Świadectwa ADR – wydawanie i przedłużanie

Co powinienem wiedzieć? Przewoźnik, właściciel lub użytkownik pojazdu, którym chce przewozić towary niebezpieczne wymienione w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, musi posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. ...

Przejdź do pełnej treści

Lista doradców ADN

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej zobowiązani są do przekazania danych z ewidencji doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej. ...

Przejdź do pełnej treści

Egzaminy na doradców DGSA

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. ...

Przejdź do pełnej treści

Kontenery BK1, BK2

W celu ułatwienia użytkownikom przyjęcia pod dozór, a producentom produkcji kontenerów typu BK1 i BK2, przeznaczonych do transportu luzem towarów niebezpiecznych, Transportowy Dozór Techniczny poniżej przedstawia podstawowe informacje dotyczące trybu postępowania oraz minimalnego zakresu dokumentacji, wymaganego dla nowych i używanych kontenerów. ...

Przejdź do pełnej treści

Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)

Pojazd MEMU to zgodnie z umową ADR pojazd zgodny z definicją ruchomej jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych, podaną w 1.2.1 umowy ADR. ...

Przejdź do pełnej treści

Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC – Miltiple-Element Gas Container) lub Wieloelementowy kontener do gazu certyfikowany symbolem UN (UN MEGC) oznacza jednostkę składającą się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowanych w ramie wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. ...

Przejdź do pełnej treści

Butle i wiązki butli

Butla jest to transportowe naczynie ciśnieniowe o pojemności wodnej nie większej niż 150 litrów. Wiązka butli – oznacza zestaw butli razem umocowanych, połączonych ze sobą wspólnym kolektorem i przewożonych jako całość. ...

Przejdź do pełnej treści

Cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych

Cysterna oznacza zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Określenie to użyte samodzielnie oznacza kontener-cysternę, cysternę przenośną, cysternę odejmowalną lub cysternę stałą, ...

Przejdź do pełnej treści

Przewóz towarów niebezpiecznych

Ważne informacje dotyczące umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (drogowego, kolejowego i śródlądowymi drogami wodnymi) oraz urządzeń służących do tego transportu znajdują się w zakładce: ...

Przejdź do pełnej treści