Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy dla kandydatów na diagnostów

Kategoria artykułów:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku braku możliwości zdawania we wskazanym terminie należy pisemnie zgłosić ten fakt do Transportowego Dozoru Technicznego (za pomocą tradycyjnej drogi pocztowej, przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP lub osobiście w siedzibie TDT w Warszawie). ...

Przejdź do pełnej treści

Zmiana terminu egzaminu

Zmiana terminu egzaminu na diagnostę jest możliwa: - nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, - po terminie egzaminu, do którego wnioskodawca nie mógł przystąpić z odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych. ...

Przejdź do pełnej treści

Egzamin praktyczny

Egzamin kwalifikacyjny z części praktycznej dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty polega na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, na wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych w przypadku tego badania. ...

Przejdź do pełnej treści

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport...

Przejdź do pełnej treści