Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdów

Kategoria artykułów:
Stacje kontroli pojazdów

Pojazd nieposiadający 17-znakowego numeru VIN – szczegółowe informacje

Pojazd nieposiadający 17-znakowego numeru VIN – szczegółowe informacje na temat warunków zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu.

Przejdź do pełnej treści

Pojazd specjalny z kierownicą po prawej stronie – szczegółowe informacje

Pojazd specjalny z kierownicą po prawej stronie – szczegółowe informacje na temat warunków zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu.

Przejdź do pełnej treści

Ciągnik samochodowy (siodłowy), samochód ciężarowy – szczegółowe informacje

Ciągnik samochodowy (siodłowy), samochód ciężarowy – szczegółowe informacje na temat warunków zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu.

Przejdź do pełnej treści

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów obcych sił zbrojnych, dyplomatycznych itp.

Informujemy, iż adres info@tdt.gov.pl służy do kontaktu z Wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, zajmującym się wydawaniem zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd obcych sił zbrojnych, przedstawicielstwa dyplomatycznego itp. Wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych – co należy zrobić? ...

Przejdź do pełnej treści

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnych

Jeśli posiadasz pojazd nienormatywny, którym przewozisz niepodzielne ładunki (np. elementy maszyn i urządzeń, mostów, suwnic czy elektrowni wiatrowych), użytkujesz pojazd o specjalnej konstrukcji (np. zamiatarka z kierownicą po prawej stronie), albo chcesz poruszać się po drodze żurawiem samojezdnym czy pojazdem z zabudowaną pompą do betonu lub jeśli posiadany przez Ciebie pojazd nie ma wymaganej 17-znakowej cechy identyfikacyjnej, możesz wnioskować o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

Przejdź do pełnej treści

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

W przypadku jeśli posiadany przez Ciebie pojazd przekracza wartości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a jednocześnie istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystania go na drogach publicznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może w indywidualnym i uzasadnionym przypadku udzielić zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Przejdź do pełnej treści

Potwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Informujemy, iż adres skp@tdt.gov.pl służy do kontaktu z Wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, z osobami zajmującymi się wydawaniem potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. ...

Przejdź do pełnej treści

Poświadczenie zgodności stacji kontroli pojazdów

Informujemy, iż adres skp@tdt.gov.pl służy do kontaktu z wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, z osobami zajmującymi się wydawaniem poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów. ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu
o DMC do 3,5 t

Rejestr urządzeń do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o DMC do 3,5 t, które uzyskały potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.

Przejdź do pełnej treści

Przyrządy do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy

Rejestr przyrządów do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy, które uzyskały potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia płytowe (najazdowe) do kontroli działania hamulców

Rejestr urządzeń płytowych (najazdowych) do kontroli działania hamulców, które uzyskały potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.

Przejdź do pełnej treści

Przyrządy do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła

Rejestr przyrządów do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła, które uzyskały potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.

Przejdź do pełnej treści

Rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań

Rejestr wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań, o których mowa w § 14 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Przejdź do pełnej treści

Potwierdzenie spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Potwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – co należy wiedzieć. ...

Przejdź do pełnej treści

Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów – co należy wiedzieć. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który: ...

Przejdź do pełnej treści

Stacje kontroli pojazdów

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym powierza Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym obejmujących stacje kontroli pojazdów...

Przejdź do pełnej treści