Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOcena zgodności w systemie UE

Kategoria artykułów:
Ocena zgodności w systemie UE

Skargi i odwołania

TDT jako Jednostka Oceniająca Zgodność rozróżnia dwa rodzaje skarg: – dotyczące działalności TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności, – dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT.

Przejdź do pełnej treści

Wydane certyfikaty zgodności WE

W tej części zamieszczamy wykaz wszystkich certyfikatów zgodności z poszczególnymi dyrektywami nowego podejścia, jakie zostały dotąd wydane przez Transportowy Dozór Techniczny jako Jednostkę Notyfikowaną 1468.

Przejdź do pełnej treści

Komitet Ochrony Bezstronności

W strukturze funkcjonalnej TDT w zakresie certyfikacji i oceny zgodności znajduje się Komitet Ochrony Bezstronności (KOB). Pełni on rolę mechanizmu chroniącego bezstronność. ...

Przejdź do pełnej treści

Polityka bezstronności

Transportowy Dozór Techniczny działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze społeczne zaufanie do prowadzonych procesów certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób, oceny zgodności, uznawania laboratoriów oraz atestowania ośrodków egzaminacyjnych...

Przejdź do pełnej treści

Polityka poufności

Transportowy Dozór Techniczny (TDT), działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności mając na uwadze uprzywilejowany dostęp do informacji niezbędnych do odpowiedniej oceny zgodności...

Przejdź do pełnej treści

Polityka jakości

Misją Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) jest certyfikacja zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz ocena zgodności, w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny. ...

Przejdź do pełnej treści

Ocena zgodności w systemie UE

TDT prowadzi obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE jako Jednostka Notyfikowana 1468. Proces oceny zgodności jest podzielony na moduły, które składają się z ograniczonej liczby różnych procedur dotyczących różnych wyrobów. ...

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja i ocena zgodności

Działania Transportowego Dozoru Technicznego zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych to obok zadań ściśle inspekcyjnych również dobrowolna ocena zgodności systemów zarządzania, procesów, wyrobów i kompetencji osób, czyli certyfikacja...

Przejdź do pełnej treści