Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOcena zgodności w systemie UE

Kategoria artykułów:
Ocena zgodności w systemie UE

Certyfikaty 2016/424

Wykaz Certyfikaty 2016/424 Numer certyfikatuNazwa i adres posiadacza certyfikatuProcedura oceny zgodnościModuł/ proceduraNazwa certyfikatuNazwa urządzenia lub zakresData wydaniaOkres ważności 1468-PCT-1406Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A ul. Dubois 16 44-100 GliwiceZgodność oparta o weryfikację jednostkowąModuł GCertyfikat zgodnościelement bezpieczeństa- połączenia liny2018-07-09- 1468-PCT-1407Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A ul. Dubois 16 44-100 GliwiceZgodność oparta o weryfikację jednostkowąModuł GCertyfikat zgodności Podsystem 1: [...]

Przejdź do pełnej treści

Skargi i odwołania

Skargi i odwołania Jednostka Oceniająca Zgodność TDT SKARGI TDT jako Jednostka Oceniająca Zgodność rozróżnia dwa rodzaje skarg: – dotyczące działalności TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności, – dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT. Każda skarga złożona w formie pisemnej do TDT jest rejestrowana, a składający skargę otrzymuje potwierdzenie jej wpływu i rejestracji. TDT nie podejmuje [...]

Przejdź do pełnej treści

Komunikaty – certyfikacja i ocena zgodności

Komunikaty - certyfikacja i ocena zgodności 22 kwietnia 2021 Komunikat TDT nr 9 z dnia 18-11-2020 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji według normy PN-EN ISO 22000:2018-08 W związku z epidemią wirusa Covid-19, organizacja IAF podjęła decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego dla normy PN-EN ISO 22000:2018-08 o maksymalnie [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 96/48/WE

Certyfikaty 96/48/WE Lista: Numer certyfikatu 1468-HS-INS-071-2010 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu ArcelorMittal S.A., ul. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza Procedura oceny zgodności pełny system zarządzania jakością produkcji z badaniem projektu Nazwa certyfikatu certyfikat zatwierdzenia systemu jakości Nazwa urządzenia lub zakres szyna typu 54E4 Data wydania 2010-05-21 Wybierz listę certyfikatów zgodności z dyrektywą: Certyfikaty [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 95/16/WE

Certyfikaty 95/16/WE Lista: Numer certyfikatu 1468-LIFT-055 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu PLAWIA Sp. z o.o.; ul. Krasińskiego nr 29, 40-019 Katowice Procedura oceny zgodności kontrola końcowa Nazwa certyfikatu Certyfikat zgodności Nazwa urządzenia lub zakres Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym, typ: CA50.00493, Nr fabryczny P/26/2014, Rok produkcji 2014 Data wydania 2014-03-20 Numer certyfikatu 1468-LIFT-056 Nazwa i [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 305/2011

Certyfikaty 305/2011 Lista: Numer certyfikatu 1468-CPR-0008 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu FIRMA BACHLEDA SPÓŁKA JAWNA, ul. Ciągłówka 24, 34-500 Zakopane Procedura oceny zgodności System 2+; norma EN 1090-1:2009+A1:2011 Nazwa certyfikatu Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nazwa urządzenia lub zakres konstrukcje stalowe w tym podpory wyciągów narciarskich, słupy stacji napędowej i przewojowej; kategoria produkcji PC2, klasa [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2014/68/UE

Certyfikaty 2014/68/UE Lista: Numer certyfikatu 1468-PED-431 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „SZUMLAKOWSKI"" Procedura oceny zgodności Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych Nazwa certyfikatu Certyfikat zgodności Nazwa urządzenia lub zakres cysterna naczepa typu NCSZ 31/1/a/II nr fab. 19058 Data wydania 2020-04-27 Data ważności do 2099-01-01 Numer certyfikatu 1468-PED-350/1 Nazwa i adres [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2014/33/UE

Wykaz Certyfikaty 2014/33/UE Numer certyfikatuNazwa i adres posiadacza certyfikatuProcedura oceny zgodnościNazwa certyfikatuNazwa urządzenia lub zakresData wydaniaOkres ważności 1468-LIFT-091ANDRZEJ BEDNAREK husar-lift, ul. Dzieci Warszawy 11J lok. 30, 02-495 Warszawaweryfikacja jednostkowa Certyfikat zgodnościDźwig osobowy hydrauliczny o udźwigu 900 kg nr fab HLH 01623.09.2016- 1468-LIFT-092ANDRZEJ BEDNAREK husar-lift, ul. Dzieci Warszawy 11J lok. 30, 02-495 Warszawakontrola końcowaCertyfikat kontroli końcowejDźwig [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2014/29/UE

Certyfikaty 2014/29/UE Lista: Numer certyfikatu 1468-SPV-1270 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu ŚLUSARSTWO SPÓŁKA JAWNA, ul. Wrocławska nr 109, 63-400 Ostrów Wlkp. Procedura oceny zgodności Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod nadzorem Nazwa certyfikatu Certyfikat zgodności Nazwa urządzenia lub zakres prosty zbiornik ciśnieniowy typ 50-60 nr fab. 122 Data [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2010/35/UE

Certyfikaty 2010/35/UE Lista: Numer certyfikatu 1468-TPED-13891 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu CHEMET SPÓŁKA AKCYJNA ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry Procedura oceny zgodności badanie odbiorcze Nazwa certyfikatu Świadectwo zgodności wytwarzania Nazwa urządzenia lub zakres zbiornik wagonu cysterny typ 7598-119 nr fab. 109884 Data wydania 2020-10-07 Data ważności do 2099-01-01 Numer certyfikatu 1468-TPED-13889 Nazwa i adres [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2008/57/WE

Certyfikaty 2008/57/WE Lista: Numer certyfikatu 1468/1/CB/2018/RST/EN/199 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu JSC "VSW" ul. Batashovykh-45, Vyksa, Nizhegorodskaya oblast, 607060 Procedura oceny zgodności badanie typu WE Nazwa certyfikatu Certyfikat badania typu WE Nazwa urządzenia lub zakres koło monoblokowe typu 409 (108C) Data wydania 2018-01-29 Data ważności do 2020-01-29 Numer certyfikatu 1468/8.6/SD/2018/RST/PL/216/1 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2006/42/WE

Wykaz Certyfikaty 2006/42/WE Numer certyfikatuNazwa i adres posiadacza certyfikatuProcedura oceny zgodnościNazwa certyfikatuNazwa urządzenia lub zakresData wydaniaOkres ważności 1468-MAC-018Zakład Dźwigowy Zygmunt Grocholski ul. Poznańska 9, PL 44-120 Pyskowice badanie typu WECertyfikat badania typu WEPlatforma do podnoszenia osób niepełnosprawnych z napędem hydraulicznym typu PH 300 2010.08.182015.08.17 1468-MAC-018/1Zakład Dźwigowy Zygmunt Grocholski ul. Poznańska 9, PL 44-120 Pyskowice badanie [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2001/16/WE

Certyfikaty 2001/16/WE Lista: Numer certyfikatu 1468-CR-WAG-023-2008 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego- RADOM Sp. z o.o. ul. Domagalskiego 2, 26-604 Radom Procedura oceny zgodności weryfikacja wyrobu Nazwa certyfikatu certyfikat zgodności Nazwa urządzenia lub zakres kurek hamulcowy H4ZW, nr partii 0708 Data wydania 2008-07-21 Data ważności do 2098-11-30 Numer certyfikatu 1468-CR-WAG-018-2009 Nazwa i [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikaty 2000/9/WE

Certyfikaty 2000/9/WE Lista: Numer certyfikatu 1468-PCT-1332 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu Bachleda Sp. J. ul. Ciągłówka 24, PL 34-500 Zakopane Procedura oceny zgodności weryfikacja wyrobu Nazwa certyfikatu Certyfikat zgodności Nazwa urządzenia lub zakres urządzenie bezpieczeństwa:, WKD-5 typ KW-2111 Data wydania 2017-01-09 Numer certyfikatu 1468-PCT-1333 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu Bachleda Sp. J. ul. Ciągłówka 24, [...]

Przejdź do pełnej treści

Wydane certyfikaty zgodności WE

Wydane certyfikaty zgodności WEW tej części zamieszczamy wykaz wszystkich certyfikatów zgodności z poszczególnymi dyrektywami nowego podejścia, jakie zostały dotąd wydane przez Transportowy Dozór Techniczny jako Jednostkę Notyfikowaną 1468. Wybierz listę certyfikatów zgodności z dyrektywą: Certyfikaty 2000/9/WE Certyfikaty 2001/16/WE Certyfikaty 2006/42/WE Certyfikaty 2008/57/WE Certyfikaty 2010/35/UE Certyfikaty 2014/29/UE Certyfikaty 2014/33/UE Certyfikaty 2014/68/UE Certyfikaty 305/2011 Certyfikaty 95/16/WE Certyfikaty [...]

Przejdź do pełnej treści

Komitet Ochrony Bezstronności

Mechanizm chroniący bezstronność Komitet Ochrony BezstronnościW strukturze funkcjonalnej TDT w zakresie certyfikacji i oceny zgodności znajduje się Komitet Ochrony Bezstronności (KOB). Pełni on rolę mechanizmu chroniącego bezstronność. Do zakresu działania Komitetu Ochrony Bezstronności należy: opiniowanie polityk oraz zasad dotyczących zakresu działania Transportowego Dozoru Technicznego w obszarze prowadzonej certyfikacji i oceny zgodności, a także konsultowanie ocen [...]

Przejdź do pełnej treści

Polityka bezstronności

Misja TDT Polityka bezstronnościTransportowy Dozór Techniczny działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze społeczne zaufanie do prowadzonych procesów certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób, oceny zgodności, uznawania laboratoriów oraz atestowania ośrodków egzaminacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby w ich trakcie zachować bezstronność oraz być postrzeganym, jako jednostka bezstronna, a tym samym [...]

Przejdź do pełnej treści

Polityka poufności

Misja TDT Polityka poufnościTransportowy Dozór Techniczny (TDT), działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności mając na uwadze uprzywilejowany dostęp do informacji niezbędnych do odpowiedniej oceny zgodności z wymaganiami stanowiącymi podstawę certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz oceny zgodności dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność informacji uzyskiwanych lub tworzonych podczas realizacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Polityka jakości

Misja TDT Polityka jakościMisją Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) jest certyfikacja zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz ocena zgodności, w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny. Osiągamy to poprzez działanie zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentów kryterialnych, przepisów, dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej oraz postępowanie zgodnie z zasadami wynikającymi [...]

Przejdź do pełnej treści

Wyroby budowlane (305/2011)

Wyroby budowlane (305/2011) Numer certyfikatu 1468-CPR-0012 Nazwa i adres posiadacza certyfikatu NASYCALNIA PODKŁADÓW S.A., ul. Towarowa 5, 63-720 Koźmin Wielkopolski Procedura oceny zgodności system 2+, norma EN 14229:2010 Nazwa certyfikatu Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nazwa urządzenia lub zakres Impregnowane i nieimpregnowane słupy drewniane do linii napowietrznych. Data wydania 2020-03-25 Numer certyfikatu 1468-CPR-0011 Nazwa i [...]

Przejdź do pełnej treści

Koleje linowe (2016/424)

Koleje linowe (2016/424) PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI/MODUŁY Grupa/ grupy wyrobów Procedura oceny zgodności/ moduł Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu pasażerów – elementy systemów bezpieczeństwa Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu pasażerów - podzespoły Moduł B - Badanie typu UE – typ produkcji Moduł D – Zgodność z typem oparta o zapewnienie jakości procesu produkcji Moduł [...]

Przejdź do pełnej treści

Interoperacyjność systemu kolei w UE (2016/797)

Informacje Interoperacyjność systemu kolei w UE (2016/797) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie została zastąpiona przez: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej Rodzaj działalności:Dokument odniesienia: Ocena zgodności [...]

Przejdź do pełnej treści

Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów (2014/33/UE)

Dźwigi i elementy bezpieczeństwa do dźwigów (2014/33/UE) PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI/MODUŁY Grupa/grupy wyrobów Procedura oceny zgodności/moduł Dźwigi Moduł B – Badanie typu UE Moduł D - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji dla dźwigów Moduł E - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości dźwigów Moduł G - Zgodność w oparciu o [...]

Przejdź do pełnej treści

Maszyny (2006/42/WE)

Maszyny (2006/42/WE) PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI/MODUŁY Grupa/ grupy wyrobów Procedura oceny zgodności/ moduł Podnośniki do obsługi pojazdów Urządzenia do podnoszenia osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3m Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS) Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS) Badanie typu WE Pełne zapewnienie jakości Wnioski: Do pobrania Wniosek o ocenę zgodności [...]

Przejdź do pełnej treści

Transportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/UE)

Transportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/UE) PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI/MODUŁY Grupa/ grupy wyrobów Procedura oceny zgodności/ moduł ciśnieniowe urządzenia transportowe tj. wszelkie naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WE zbiorniki, pojazdy baterie, wagony baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu (MEGC), w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, [...]

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia ciśnieniowe (2014/68/UE)

Urządzenia ciśnieniowe (2014/68/UE) PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI/MODUŁY Grupa/ grupy wyrobów Procedura oceny zgodności/ moduł Urządzenia ciśnieniowe Moduł A1- Wewnętrzna kontrola procesu wytwarzania z monitorowaniem oceny końcowej Moduł B- Badanie typu UE Moduł B1- Badanie projektu UE Moduł C1-Zgodność z typem Moduł D- Zapewnienie jakości produkcji Moduł D1- Zapewnienie jakości produkcji Moduł F- Weryfikacja wyrobu Moduł G- [...]

Przejdź do pełnej treści

Proste zbiorniki ciśnieniowe (2014/29/UE)

Proste zbiorniki ciśnieniowe (2014/29/UE) PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI/MODUŁY Grupa/ grupy wyrobów Procedura oceny zgodności/ moduł Proste zbiorniki ciśnieniowe Moduł B - Typ projektu Moduł B - Typ produkcji Moduł C1 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod nadzorem Moduł C2 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę [...]

Przejdź do pełnej treści

Ocena zgodności w systemie UE

System UE Ocena zgodności w systemie UE Moduły/Procedury oceny zgodności TDT prowadzi obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE jako Jednostka Notyfikowana 1468. Proces oceny zgodności jest podzielony na moduły, które składają się z ograniczonej liczby różnych procedur dotyczących różnych wyrobów. Każda dyrektywa Nowego Podejścia podaje zakres oraz zawartość możliwych procedur oceny zgodności, które [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja i ocena zgodności

Certyfikacja i ocena zgodnościDziałania Transportowego Dozoru Technicznego zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych to obok zadań ściśle inspekcyjnych również dobrowolna ocena zgodności systemów zarządzania, procesów, wyrobów i kompetencji osób, czyli certyfikacja (zajmuje się nią Jednostka Certyfikująca TDT). Transportowy Dozór Techniczny prowadzi również obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE (te zadania realizuje w [...]

Przejdź do pełnej treści