Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja

Kategoria artykułów:
Certyfikacja

Certyfikacja zkp (system krajowy)

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemie 2+: ...

Przejdź do pełnej treści

Operatorzy i nastawiacze

Szczegółowy opis certyfikacji operatorów dla zmechanizowanego i automatycznego spawania, nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania oraz operatorów zgrzewania kołków.

Przejdź do pełnej treści

Skargi i odwołania

TDT jako Jednostka Oceniająca Zgodność rozróżnia dwa rodzaje skarg: – dotyczące działalności TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności, – dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT.

Przejdź do pełnej treści

Wykaz certyfikatów

Zamieszczamy poniżej wykazy certyfikatów wydanych dla systemów zarządzania, dla których dokumentem odniesienia są normy: ISO 9001; PN-N-18001; ISO 45001; ISO 14001; ISO 3834-2; ISO 22301; ISO 22000. ...

Przejdź do pełnej treści

Komitet Ochrony Bezstronności

W strukturze funkcjonalnej TDT w zakresie certyfikacji i oceny zgodności znajduje się Komitet Ochrony Bezstronności (KOB). Pełni on rolę mechanizmu chroniącego bezstronność. ...

Przejdź do pełnej treści

Polityka bezstronności

Transportowy Dozór Techniczny działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze społeczne zaufanie do prowadzonych procesów certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób, oceny zgodności, uznawania laboratoriów oraz atestowania ośrodków egzaminacyjnych...

Przejdź do pełnej treści

Polityka poufności

Transportowy Dozór Techniczny (TDT), działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności mając na uwadze uprzywilejowany dostęp do informacji niezbędnych do odpowiedniej oceny zgodności...

Przejdź do pełnej treści

Polityka jakości

Misją Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) jest certyfikacja zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz ocena zgodności, w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny. ...

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja wyrobów

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi certyfikację wyrobów według typów programów certyfikacji wynikających z normy PN-EN ISO/IEC 17067, określonych w zakresie akredytacji PCA nr AC 126: ...

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja i ocena zgodności

Działania Transportowego Dozoru Technicznego zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych to obok zadań ściśle inspekcyjnych również dobrowolna ocena zgodności systemów zarządzania, procesów, wyrobów i kompetencji osób, czyli certyfikacja...

Przejdź do pełnej treści