Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja

Kategoria artykułów:
Certyfikacja

Operatorzy lutowania

Certyfikacja kompetencji osób Operatorzy lutowania Certyfikacja operatorów lutowania   1. Zakres programu certyfikacji Program certyfikacji kompetencji operatorów lutowania obejmuje: Materiał w przygotowaniu 2. Ogólny opis procesu certyfikacji Wniosek klienta (kandydata) o certyfikację początkową Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i przeprowadzenie egzaminu Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i przeprowadzenie nadzorów (jeśli dotyczy) Materiał w przygotowaniu Wniosek klienta (osoby [...]

Przejdź do pełnej treści

Lutowacze

Certyfikacja kompetencji osób Lutowacze Certyfikacja lutowaczy   1. Zakres programu certyfikacji Program certyfikacji kompetencji lutowaczy obejmuje: Materiał w przygotowaniu 2. Ogólny opis procesu certyfikacji Wniosek klienta (kandydata) o certyfikację początkową Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i przeprowadzenie egzaminu Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i przeprowadzenie nadzorów (jeśli dotyczy) Materiał w przygotowaniu Wniosek klienta (osoby certyfikowanej) o ponowną [...]

Przejdź do pełnej treści

Zaplatacze lin oraz zalewacze stożków

Certyfikacja kompetencji osób Zaplatacze lin oraz zalewacze stożków Certyfikacja zaplataczy lin oraz zalewaczy stożków   1. Zakres programu certyfikacji Program certyfikacji kompetencji osób PRCo-05 dotyczy certyfikacji: – zaplataczy długich zaplotów sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących, – zaplataczy stożków klinowych, – zaplataczy bębnów mocujących i bębnów kotwiących, – zaplataczy zacisków śrubowych, – zaplataczy zacisków sercówkowych, [...]

Przejdź do pełnej treści

Personel badań nieniszczących

Certyfikacja kompetencji osób Personel badań nieniszczących Certyfikacja personelu badań nieniszczących   1. Zakres programu certyfikacji Program certyfikacji kompetencji personelu badań nieniszczących obejmuje: Materiał w przygotowaniu 2. Ogólny opis procesu certyfikacji Wniosek klienta (kandydata) o certyfikację początkową Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i przeprowadzenie egzaminu Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i przeprowadzenie nadzorów (jeśli dotyczy) Materiał w przygotowaniu [...]

Przejdź do pełnej treści

Operatorzy i nastawiacze

Certyfikacja kompetencji osób Operatorzy i nastawiacze Certyfikacja: Operatorzy spawania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania Nastawiacze zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania Operatorzy zgrzewania kołków 1. Zakres programu certyfikacji Program certyfikacji kompetencji osób PRCo-03 dotyczy certyfikacji: operatorów spawania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania, nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania oraz operatorów zgrzewania kołków. 2. Ogólny [...]

Przejdź do pełnej treści

Spawacze

Certyfikacja kompetencji osób Spawacze Certyfikacja spawaczy   1. Zakres programu certyfikacji Program certyfikacji kompetencji spawaczy obejmuje spawanie: stali, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów oraz niklu i jego stopów.   2. Ogólny opis procesu certyfikacji Wniosek klienta (kandydata) o certyfikację początkową Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i przeprowadzenie egzaminu Materiał w przygotowaniu Zaplanowanie i [...]

Przejdź do pełnej treści

Proces certyfikacji systemu zarządzania

Proces certyfikacji systemu zarządzaniaDZIAŁANIA PRZED CERTYFIKACJĄWniosek klienta o początkową certyfikację Wymiana informacji pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą TDT Przegląd wniosku o certyfikację Identyfikacja zastrzeżeń i prośba o dodatkowe informacje (jeśli ma to zastosowanie) Opracowanie programu auditów Propozycja odnośnie do certyfikacji i potwierdzenie programu auditów Klient i jednostka certyfikująca TDT zawierają formalną umowę w sprawie certyfikacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Skargi i odwołania

Skargi i odwołania Jednostka Oceniająca Zgodność TDT SKARGI TDT jako Jednostka Oceniająca Zgodność rozróżnia dwa rodzaje skarg: – dotyczące działalności TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności, – dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT. Każda skarga złożona w formie pisemnej do TDT jest rejestrowana, a składający skargę otrzymuje potwierdzenie jej wpływu i rejestracji. TDT nie podejmuje [...]

Przejdź do pełnej treści

Komunikaty – certyfikacja i ocena zgodności

Komunikaty - certyfikacja i ocena zgodności 22 kwietnia 2021 Komunikat TDT nr 9 z dnia 18-11-2020 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji według normy PN-EN ISO 22000:2018-08 W związku z epidemią wirusa Covid-19, organizacja IAF podjęła decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego dla normy PN-EN ISO 22000:2018-08 o maksymalnie [...]

Przejdź do pełnej treści

Wykaz certyfikatów

Wykaz certyfikatówZamieszczamy poniżej wykazy certyfikatów wydanych dla procesów, dla których dokumentem odniesienia są normy: PN-EN 15085-2:2007, PN-EN ISO 3834-3:2007; PN-EN ISO 3834-2:2007: Wykaz aktualnych certyfikatówPN-EN 15085-2:2007 - rozwiń listę Nazwa firmy Adres Numer certyfikatu Zakres certyfikacji Data ważności certyfikacji PN-EN 15085-2:2007 Zakład Produkcyjno-Remontowy REM-SUWSp. z o.o.Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz PL TDT 15085 CL1 040 [...]

Przejdź do pełnej treści

Wykaz certyfikatów

Wykaz certyfikatów Zakład Inżynieringu Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Adres Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Telefon   System 9   ICS 23.020   Rodzaj certyfikatu Badania projektu   Nr certyfikatu 2 23 065 2010   Data ważności 0000-00-00   Produkowany przez -   Nazwa wyrobu dokumentacja techniczna naczep cystern drogowych typoszeregu NCG 46-50 Zakład Inżynieringu Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Adres Samsonowicza [...]

Przejdź do pełnej treści

Wykaz certyfikatów

Wykaz certyfikatówZamieszczamy poniżej wykazy certyfikatów wydanych dla systemów zarządzania, dla których dokumentem odniesienia są normy: ISO 9001; PN-N-18001; ISO 45001;  ISO 14001; ISO 3834-2; ISO 22301; ISO 22000. Certyfikaty zostały podzielone na wydane w zakresie akredytacji TDT i poza zakresem akredytacji. Wykaz certyfikatów w zakresie akredytacji TDTSystem zarządzania wg ISO 9001 - rozwiń listę Nazwa firmyAdresNumer [...]

Przejdź do pełnej treści

Komitet Ochrony Bezstronności

Mechanizm chroniący bezstronność Komitet Ochrony BezstronnościW strukturze funkcjonalnej TDT w zakresie certyfikacji i oceny zgodności znajduje się Komitet Ochrony Bezstronności (KOB). Pełni on rolę mechanizmu chroniącego bezstronność. Do zakresu działania Komitetu Ochrony Bezstronności należy: opiniowanie polityk oraz zasad dotyczących zakresu działania Transportowego Dozoru Technicznego w obszarze prowadzonej certyfikacji i oceny zgodności, a także konsultowanie ocen [...]

Przejdź do pełnej treści

Polityka bezstronności

Misja TDT Polityka bezstronnościTransportowy Dozór Techniczny działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze społeczne zaufanie do prowadzonych procesów certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób, oceny zgodności, uznawania laboratoriów oraz atestowania ośrodków egzaminacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby w ich trakcie zachować bezstronność oraz być postrzeganym, jako jednostka bezstronna, a tym samym [...]

Przejdź do pełnej treści

Polityka poufności

Misja TDT Polityka poufnościTransportowy Dozór Techniczny (TDT), działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności mając na uwadze uprzywilejowany dostęp do informacji niezbędnych do odpowiedniej oceny zgodności z wymaganiami stanowiącymi podstawę certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz oceny zgodności dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność informacji uzyskiwanych lub tworzonych podczas realizacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Polityka jakości

Misja TDT Polityka jakościMisją Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) jest certyfikacja zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz ocena zgodności, w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny. Osiągamy to poprzez działanie zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentów kryterialnych, przepisów, dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej oraz postępowanie zgodnie z zasadami wynikającymi [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja osób

Certyfikacja osóbTransportowy Dozór Techniczny oferuje akredytowaną certyfikację kompetencji osób w następującym zakresie, identycznym z zakresem akredytacji PCA nr AC 163: zakres akredytacji AC 163 Zakres certyfikacji: operatorzy spawania oraz nastawiacze dla zmechanizowanego i automatycznego spawania lub zgrzewania metali i kołków spawacze personel badań nieniszczących zaplatacze lin oraz zalewacze stożków lutowacze operatorzy lutowania Kontakt Transportowy Dozór [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja procesów spawania

Certyfikacja procesów spawaniaTDT prowadzi certyfikację procesów spawalniczych: spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2 spawanie materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 3834-3, PN-EN ISO 3834-4 kwalifikowanie technologii spawania godnie z normą PN-EN ISO 14555, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja wyrobów

Informacje Certyfikacja wyrobówTransportowy Dozór Techniczny prowadzi certyfikację wyrobów według typów programów certyfikacji wynikających z normy PN-EN ISO/IEC 17067, określonych w zakresie akredytacji PCA nr AC 126: zakres akredytacji AC 126 Wyroby – oznaczenia odnośników do norm wg. klasyfikacji ICS ICS, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Norm, stosowana jest do indeksowania norm, dokumentów normalizacyjnych oraz ich projektów. Na podstawie [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja systemów zarządzania

Certyfikacja systemów zarządzania Jednostka Certyfikująca TDT prowadzi dobrowolną ocenę zgodności (certyfikację) systemów zarządzania ze wskazanymi przez Klienta normami. Jednostka Certyfikująca TDT wspiera w ten sposób działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego. Rodzaje systemów zarządzania i programów certyfikacji - rozwiń informacje Rodzaj systemu zarządzaniaNormaProgram certyfikacji system zarządzania jakością (QMS)PN-EN ISO 9001PRCs-01 system zarządzania jakością w spawalnictwie [...]

Przejdź do pełnej treści

Certyfikacja i ocena zgodności

Certyfikacja i ocena zgodnościDziałania Transportowego Dozoru Technicznego zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych to obok zadań ściśle inspekcyjnych również dobrowolna ocena zgodności systemów zarządzania, procesów, wyrobów i kompetencji osób, czyli certyfikacja (zajmuje się nią Jednostka Certyfikująca TDT). Transportowy Dozór Techniczny prowadzi również obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE (te zadania realizuje w [...]

Przejdź do pełnej treści