Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTLipcowe terminy egzaminów na diagnostów


Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor TDT wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia:

 

–   3 lipca 2024 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Gdańsku w budynku przy ul. Kętrzyńskiego 24 B – brak miejsc.

10 lipca 2024 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Puławskiej 125 – brak miejsc.

10 lipca 2024 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5 – brak miejsc.

10 lipca 2024 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Solskiego 5 – brak miejsc.

 

Wejście na salę egzaminacyjną w Warszawie znajduje się w podcieniach budynku od strony ul. Puławskiej wejście C.

Egzamin teoretyczny rozpoczyna się o godz. 830 i 1330. Rejestracja uczestników egzaminów rozpocznie się odpowiednio o godz. 800 i 1300.

 

17 lipca 2024 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 – brak miejsc.

17 lipca 2024 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Głogoczowie k/Krakowa w budynku przy ul. Głogoczów 944 – brak miejsc.

17 lipca 2024 r. Egzamin praktyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Sułowskiej 10 – brak miejsc.

 

Godzina rozpoczęcia egzaminu praktycznego podana zostanie indywidualnie w piśmie dotyczącym zakwalifikowania na egzamin. Prosimy o przybywanie na egzamin praktyczny na wyznaczoną godzinę.

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni posiadać ubranie ochronne.

 

Do wypełnionego wniosku, o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

PUŁAWSKA 125, 02-707 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do jego wystawienia.

Transportowy Dozór Techniczny pragnie również poinformować, że w sierpniu br. egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia nie będą organizowane.