Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji

Kategoria artykułów:
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. ...

Przejdź do pełnej treści

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. ...

Przejdź do pełnej treści

SARS- CoV-2 – zalecenia

Uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, członków komisji egzaminacyjnej, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników TDT, do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby przestrzegające poniższych wytycznych: ...

Przejdź do pełnej treści

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport...

Przejdź do pełnej treści

Zaświadczenia kwalifikacyjne: obsługa/konserwacja

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Przejdź do pełnej treści

Tematyka egzaminacyjna

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Przejdź do pełnej treści

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne...

Przejdź do pełnej treści