Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy na doradców DGSA

Kategoria artykułów:
Egzaminy na doradców DGSA

Egzaminy – doradcy DGSA

Wydanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR / w transporcie kolejowym RID / w żegludze śródlądowej ADN. ...

Przejdź do pełnej treści

Egzamin na doradcę w przypadku Sił Zbrojnych RP

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla kandydatów na doradcę, egzaminu poszerzającego uprawnienia doradcy lub egzaminu przedłużającego ważność świadectwa doradcy jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. ...

Przejdź do pełnej treści

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy, pod warunkiem, że doradca: ...

Przejdź do pełnej treści

Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Posiadacz ważnego świadectwa doradcy może przystąpić do egzaminu poszerzającego posiadany zakres uprawnień o inny rodzaj transportu w dowolnym okresie ważności tego świadectwa oraz po ukończeniu kursu doradcy odpowiadającego zakresowi egzaminu. ...

Przejdź do pełnej treści

Egzamin dla kandydatów na doradcę

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. ...

Przejdź do pełnej treści

Egzaminy na doradców DGSA

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. ...

Przejdź do pełnej treści