Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacja

Kategoria artykułów:
Homologacja

Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu

Załatw sprawę Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu Wydanie decyzji w sprawie udzielenia krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu   1. Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu – co powinienem wiedzieć? Krajowemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M, N, O, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa [...]

Przejdź do pełnej treści

Wykaz potwierdzeń dotyczących spełnienia wymagań

Informacje Wykaz potwierdzeń dotyczących spełnienia wymagańZamieszczamy poniżej, w postaci pliku do pobrania, wykaz wydanych przez Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Transportowy Dozór Techniczny lub CARTEST Sp. z o.o. potwierdzeń dotyczących spełnienia wymagań określonych w §8 lub §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja typu pojazdu

Załatw sprawę Homologacja typu pojazdu Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu pojazdu   1. Homologacja typu pojazdu - co powinienem wiedzieć? Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Polski, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu pojazdu. O wydanie lub zmianę [...]

Przejdź do pełnej treści

Uznanie homologacji typu pojazdu

Załatw sprawę Uznanie homologacji typu pojazdu Uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 1. Uznanie homologacji typu pojazdu - co powinienem wiedzieć? Świadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podlega procedurze uznania jeśli dany typ pojazdu spełnia wymagania procedury uzyskania świadectwa [...]

Przejdź do pełnej treści

Uprawnienie jednostki do badań homologacyjnych

Załatw sprawę Uprawnienie jednostki do badań homologacyjnych Wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji   1. Uprawnienie jednostki do badań homologacyjnych - co powinienem wiedzieć? O wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz [...]

Przejdź do pełnej treści

Wydanie decyzji zwalniającej

Załatw sprawę Wydanie decyzji zwalniającej Wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku przedstawienia jednego lub kilku świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części pod warunkiem zastąpienia ich sprawozdaniami zawierającymi pozytywne wyniki badań homologacyjnych tych przedmiotów wyposażenia   1. Decyzja zwalniająca z homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części - co powinienem wiedzieć? W mieszanej procedurze homologacji typu, Dyrektor [...]

Przejdź do pełnej treści

Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu

Załatw sprawę Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu Wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu   1. Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu– co powinienem wiedzieć? Unijnemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M1, N1, spełniający wymagania określone w dodatku 2 część I rozporządzenia ramowego (UE) nr 2018/858, lub pojazd specjalnego przeznaczenia pozostałych kategorii (zgodnie z [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja sposobu montażu instalacji gazowej

Załatw sprawę Homologacja sposobu montażu instalacji gazowej Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem   1. Homologacja instalacji gazowej, a raczej homologacja sposobu montażu tej instalacji - co powinienem wiedzieć? Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, który ma być wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja cząstkowa typu WE

Załatw sprawę Homologacja cząstkowa typu WE Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części   1. Homologacja cząstkowa typu WE - co powinienem wiedzieć? Nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja cząstkowa typu ONZ

Załatw sprawę Homologacja cząstkowa typu ONZ Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części   1. Homologacja cząstkowa typu ONZ - co powinienem wiedzieć? Nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Uznanie dopuszczenia jednostkowego

Załatw sprawę Uznanie dopuszczenia jednostkowego Wydanie decyzji w sprawie o uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej   1. Uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu – co powinienem wiedzieć? Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaje zgodnie z procedurą Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, jeżeli [...]

Przejdź do pełnej treści

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Załatw sprawę Dopuszczenie jednostkowe pojazdu Wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia jednostkowego pojazdu   1. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu – co powinienem wiedzieć? Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy pojazd kategorii L, T, R, C, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE, albo [...]

Przejdź do pełnej treści

Końcowa partia produkcji

Załatw sprawę Końcowa partia produkcji Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji (kpp)   1. Dopuszczenie do ruchu pojazdu z kpp - co powinienem wiedzieć? Dla pojazdów wyprodukowanych w okresie ważności świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja typu WE pojazdu

Załatw sprawę Homologacja typu WE pojazdu Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu WE pojazdu   1. Homologacja typu WE pojazdu - co powinienem wiedzieć? Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu WE [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja pojazdów

Załatw sprawę Homologacja pojazdów Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić: Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu Dopuszczenie jednostkowe Uznanie dopuszczenia jednostkowego Homologacja typu pojazdu Homologacja typu WE pojazdu Uznanie homologacji typu pojazdu Homologacja cząstkowa typu ONZ Homologacja cząstkowa typu WE Homologacja sposobu montażu instalacji gazowej Końcowa partia produkcji Wydanie decyzji zwalniającej Uprawnienie jednostki do [...]

Przejdź do pełnej treści

Komunikaty – homologacja

Komunikaty - homologacja 9 lipca 2021 Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 8 lipca 2021 r. W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że: ... 17 czerwca 2021 [...]

Przejdź do pełnej treści

Kontakt

Kontakt Transportowy Dozór TechnicznyWydział Homologacji Adres Puławska 125 02-707 Warszawa Mazowieckie przejdź do mapy Telefon +48 22 4 902 902   Ogólny adres email homologacja@tdt.gov.pl Pod numerem telefonu 728 333 066 prosimy o kontakt w następujących sprawach: Dopuszczenie jednostkowe pojazdu Uznanie dopuszczenia jednostkowego wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE Dopuszczenie indywidualne WE   Pod numerem telefonu 506 [...]

Przejdź do pełnej treści

Akty prawne

Akty prawne Krajowe akty prawne Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu,  ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu; Rozporządzenie Ministra [...]

Przejdź do pełnej treści

Jednostki uprawnione

Informacje Jednostki uprawnioneJednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu opublikowano w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja pojazdów, elementów wyposażenia i części

Homologacja pojazdów, elementów wyposażenia i części Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu - Załatw sprawę Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu - Załatw sprawę Dopuszczenie jednostkowe pojazdu - Załatw sprawę Uznanie dopuszczenia jednostkowego - Załatw sprawę  Homologacja typu pojazdu - Załatw sprawę Homologacja typu WE pojazdu - Załatw sprawę Uznanie homologacji typu pojazdu - Załatw sprawę Homologacja cząstkowa typu [...]

Przejdź do pełnej treści

Homologacja

Informacje HomologacjaHomologacja pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części to szereg działań polegających na sprawdzeniu zgodności produktu z określonymi wymaganiami. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem właściwym do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części, z dopuszczeniem [...]

Przejdź do pełnej treści