Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Kontakt

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Homologacji

Adres

Puławska 125
02-707 Warszawa
Mazowieckie

przejdź do mapy
  Ogólny adres email

Pod numerem telefonu 728 333 066 prosimy o kontakt w następujących sprawach:

 1. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu
 2. Uznanie dopuszczenia jednostkowego wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE
 3. Dopuszczenie indywidualne WE

 

Pod numerem telefonu 506 693 737 prosimy o kontakt w następujących sprawach:

 1. Homologacja typu WE przedmiotu wyposażenia i/lub części pojazdu
 2. Homologacja typu ONZ przedmiotu wyposażenia i/lub części pojazdu
 3. Homologacja sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

 

Pod numerami 728 333 222 oraz 500 205 214  prosimy o kontakt w następujących sprawach:

 1. Dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
 2. Homologacja pojazdów produkowanych w małych seriach
 3. Homologacja typu pojazdu
 4. Homologacja typu WE pojazdu
 5. Wymiana informacji z organami samorządowymi
 6. Wymiana informacji z jednostkami uprawnionymi
 7. Program elastyczności

Pozostałe sprawy z zakresu homologacji:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja