Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTO TDT

Kategoria artykułów:
O TDT

O nas

Informacje Transportowy Dozór TechnicznyTransportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu. Transportowy Dozór Techniczny powstał z połączenia Kolejowego Dozoru Technicznego oraz Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej. Początek dozoru technicznego w niepodległej Polsce wyznacza [...]

Przejdź do pełnej treści

Akredytacje TDT

Akredytacja Akredytacje przyznane TDT przez Polskie Centrum AkredytacjiAkredytacja to zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności". Jednostką akredytacyjną w Polsce jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA uznało kwalifikacje TDT w zakresie: - jednostki inspekcyjnej - [...]

Przejdź do pełnej treści

Dla mediów

Kontakt Dla mediówRzecznik prasowy Antoni Mielniczuk e-mail: antoni.mielniczuk@tdt.gov.pl tel.: +48 602 206 310 Wykaz publikacji W dwumiesięczniku Raport Kolejowy nr 2/2013 ukazał się artykuł Adama Pieńczuka, głównego specjalisty w Transportowym Dozorze Technicznym, na temat kompetencji personelu badań nieniszczących oraz certyfikacji zakładów spawających pojazdy szynowe: Kompetencje personelu badań nieniszczących oraz certyfikacja zakładów spawających pojazdy szynowe a [...]

Przejdź do pełnej treści

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa Transportowego Dozoru Technicznego skupia się na współdziałaniu z jednostkami inspekcyjnymi, notyfikowanymi i certyfikującymi z innych krajów w ramach takich organizacji międzynarodowych jak OITAF (International Organization for Transportation by Rope - Międzynarodowa Organizacja Transportu Linowego) i  TIC Council (międzynarodowe stowarzyszenie reprezentujące niezależne firmy testujące, kontrolujące i certyfikujące). Współpraca międzynarodowa w ramach TIC [...]

Przejdź do pełnej treści

Misja

Misja TDT Misja Transportowego Dozoru Technicznego Misją Transportowego Dozoru Technicznego jako państwowej osoby prawnej, powołanej ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, jest dbałość i skuteczność wykonywanych: działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek: rozprężenia cieczy lub [...]

Przejdź do pełnej treści

Kierownictwo

TDT KierownictwoTransportowym Dozorem Technicznym (TDT) kieruje Dyrektor TDT, który wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora, Biura TDT, oddziałów terenowych TDT oraz Laboratorium TDT. Zgodnie ze Statutem TDT nadanym jednostce zarządzeniem nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu,  ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 1 Ministra Infrastruktury [...]

Przejdź do pełnej treści

Historia

Historia Transportowy Dozór Techniczny jako państwowa osoba prawna powstał na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, z połączenia dwóch specjalistycznych jednostek dozorowych: Kolejowego Dozoru Technicznego oraz Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej. Historia Transportowego Dozoru Technicznego jest jednak dłuższa i ściśle się wiąże z najstarszymi urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu – kotłami parowozowymi. [...]

Przejdź do pełnej treści

O TDT

Informacje Transportowy Dozór TechnicznyTransportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu. Transportowy Dozór Techniczny powstał z połączenia Kolejowego Dozoru Technicznego oraz Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej. Początek dozoru technicznego w niepodległej Polsce wyznacza [...]

Przejdź do pełnej treści

Konta bankowe

Konta bankoweNumer rachunku bankowego Transportowego Dozoru Technicznego: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa   Rachunek EUR Transportowego Dozoru Technicznego: PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa IBAN: PL 87 1020 1185 0000 4402 0306 0704 SWIFT: BPKOPLPW Numery kont bankowych dedykowanych [...]

Przejdź do pełnej treści