Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTO TDT

Kategoria artykułów:
O TDT

O nas

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Przejdź do pełnej treści

Akredytacje TDT

Akredytacja to zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 “atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”.

Przejdź do pełnej treści

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Transportowego Dozoru Technicznego skupia się na współdziałaniu z jednostkami inspekcyjnymi, notyfikowanymi i certyfikującymi z innych krajów...

Przejdź do pełnej treści

Misja

Misją Transportowego Dozoru Technicznego jako państwowej osoby prawnej, powołanej ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, jest dbałość i skuteczność wykonywanych: - działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych...

Przejdź do pełnej treści

O TDT

Informacje Transportowy Dozór TechnicznyTransportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu. Transportowy Dozór Techniczny powstał z połączenia Kolejowego Dozoru Technicznego oraz Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej. Początek dozoru technicznego w niepodległej Polsce wyznacza [...]

Przejdź do pełnej treści