Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2010

Spis Treści

2010 – Laboratorium TDT otrzymuje certyfikat AB 1141

Do posiadanych już przez TDT akredytacji PCA dołączył 6 stycznia 2010 r. certyfikat numer AB 1141 dla Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie, jako spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

6 stycznia 2010 r. Polskie Centrum Akredytacji wydało dla Laboratorium TDT pierwszy certyfikat akredytacji nr AB 1141, dotyczący m.in. badania magnetycznego lin, potwierdzający, że laboratorium posiada system jakości spełniający kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W kolejnych latach laboratorium uzyskiwało akredytacje PCA na kolejne metody badawcze. Laboratorium jest uznane przez jednostkę certyfikującą TDT (uznanie nr 3 006 2008 L) w całym zakresie swojej działalności. Warte podkreślenia jest, że jako pierwsze laboratorium w Polsce na przełomie 2017 i 2018 r. otrzymało od PCA akredytację na wykonywanie badań Phased Array.

Istotnym  okresem w działalności laboratorium były badania wykonywane podczas budowy Terminalu LNG w Świnoujściu, prowadzone w latach 2011-2015. Nie tylko ze względu na strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski znaczenie gazoportu, ale też – a może i głównie dlatego – że wówczas laboratorium zaczęło prowadzić niezwykle zaawansowane technologicznie badania nieniszczące, m.in. metodą ultradźwiękową UTPA oraz metodą TOFD. Pierwsze zadania laboratorium polegały na uznawaniu technologii spawania dla firm i egzaminowaniu spawaczy, którzy mieli pracować przy budowie gazoportu. Fizycznie pracownicy laboratorium na terminalu byli obecni od samego początku prac budowlanych (przełom 2011 i 2012 r.), od momentu wylewania betonowych zbiorników – wówczas to specjaliści z laboratorium TDT prowadzili badania kontrolne. Następnie na terminalu były prowadzone badania penetracyjne, wizualne i radiograficzne rurociągów, zbiorników i zaworów (osprzętu zbiorników). Laboratorium TDT prowadziło też recertyfikację blach i rur, wykorzystywanych do budowy terminalu.

Obecnie – w ramach dozoru technicznego – laboratorium na terminalu LNG przeprowadza badania zbiorników powietrza metodą emisji akustycznej, prowadzi też badania termowizyjne rurociągów.

Od lat personel laboratorium posiada certyfikaty 1, 2, 3 stopnia do wykonywania badań nieniszczących zgodne z PN-EN ISO 9712 w metodach VT, MT, PT, UT, ET, RT, UTT, MRT, AT, UT-PA i TOFD, zaś badania nieniszczące może prowadzić u klienta (także poza granicami Polski) lub w siedzibie laboratorium. Tak np. pracownicy laboratorium prowadzili badania elementów kolei linowej Kasprowy Wierch u producenta – w firmie Garaventa SA w Utendorfie w Szwajcarii.

Przyszłość laboratorium TDT to m.in. badania z wykorzystaniem radiografii cyfrowej – w tym celu w pierwszej połowie 2020 r. w Krakowie została otwarta supernowoczesna pracownia radiograficzna. Laboratorium posiada także mobilne laboratorium wykorzystywane m.in. do badań radiograficznych. Tak, aby można było na miejscu u klienta wykonać badanie i otrzymać jego wyniki. Laboratorium zamierza też rozwijać badania metodą emisji akustycznej oraz prowadzić badania analizy składu chemicznego metodą ICP-OES.