Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

1971

Spis Treści

1971 – włączenie do KDT technicznych odbiorów komisarycznych

Od początku lat 70. XX wieku rozpoczął się stały wzrost znaczenia i rozszerzanie zakresu działania kolejowego dozoru technicznego, który – wychodząc poza obszar kolejowy – stawał się powoli zalążkiem transportowego dozoru technicznego. W pierwszym etapie włączono do Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego odbiory komisaryczne.

W 1971 r., na mocy zarządzenia Ministra Komunikacji nr 77 z dnia 14 maja 1971 r. w sprawie włączenia do Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego zadań dotyczących technicznych odbiorów komisarycznych w przedsiębiorstwie „Polskie Koleje Państwowe”, zadania dotyczące odbiorów technicznych zostały włączone do Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego. Tym samym zniesiono Biuro Odbiorów Komisarycznych usytuowane od 1965 r. w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. Główny komisarz odbiorczy został zastępcą głównego inspektora kolejowego dozoru technicznego w sprawach technicznych odbiorów komisarycznych, a także w razie jego nieobecności.

Odbiorom komisarycznym podlegały: kolejowe pojazdy szynowe i ich części, a także materiały stosowane do ich budowy, szyny i rozjazdy, podkłady i elementy do budowy nawierzchni kolejowej, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i zasilania trakcji elektrycznej, mające wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność ruchu kolejowego.