Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

1963

Spis Treści

1963 – powstanie Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego

11 maja 1963 r., Minister Komunikacji wydał zarządzenie nr 126 w sprawie organizacji i zakresu działania kolejowego dozoru technicznego, które nadało kształt organizacji kolejowego dozoru technicznego. W przedsiębiorstwie „Polskie Koleje Państwowe” powołano organ pod nazwą Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego, podległy bezpośrednio Ministrowi Komunikacji. Utworzono także okręgowe inspektoraty kolejowego dozoru technicznego.

Na czele Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego stał główny inspektor (podległy bezpośrednio Ministrowi Komunikacji), któremu organizował pracę inspektoratów, zarządzanych przez okręgowych inspektorów dozoru technicznego.

Pod kolejowy dozór techniczny podlegały urządzenia wymienione w ustawie o dozorze technicznym z 1961 r., a więc: kotły parowe i wodne, stałe i przenośne zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice acetylenowe i dźwignice, zainstalowane na taborze kolejowym kolei użytku niepublicznego (oprócz zainstalowanych na taborze kolei górniczych i piaskowych) oraz eksploatowane przez PKP, przedsiębiorstwa zgrupowane w Zjednoczeniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Kolejowych oraz przez przedsiębiorstwa: Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych „Wars” i Drukarnie Kolejowe. Wyjątkiem były dźwigi eksploatowane poza obszarem kolejowym.

W chwili utworzenia Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego (CDT) oraz okręgowych inspektoratów istniało osiem dyrekcji okręgowych kolei państwowych w: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie oraz Gdańsku. W tych lokalizacjach znalazły się też siedziby okręgowych inspektoratów kolejowego dozoru technicznego (ODT). Jednocześnie inspektorzy dozoru technicznego działający w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego zostali włączeni do właściwych terenowo okręgowych inspektoratów kdt, a komórka centralna w Zjednoczeniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego została rozwiązana.