Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2005

Spis Treści

2005 – powstanie Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie

Od chwili powstania Transportowego Dozoru Technicznego w 2001 r. pojawiło się dążenie do reaktywacji laboratorium, które nie skupiałoby się jedynie na badaniach magnetycznych lin kolei linowych, ale mogło prowadzić znacznie szerszą działalność. 4 kwietnia 2005 r. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu zostało powołane Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie.

Zadaniem laboratorium od początku było wykonywanie badań materiałów, elementów i rządzeń technicznych na rzecz TDT i innych jednostek (w tym użytkowników urządzeń), dlatego też zostało wyposażone w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt, maszyny i przyrządy do różnorodnych badań: zrywarkę 60 t, wyposażoną w ekstensometr, młot udarnościowy Charpy’ego z urządzeniem do badań w niskich temperaturach (-40ºC), twardościomierz Vickersa, grubościomierz ultradźwiękowy, wideoendoskop, defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop do badań magnetyczno-proszkowych, defektograf LRM do badań lin, spektrometr emisyjny. Z każdym rokiem było i jest wyposażane w kolejne nowe urządzenia i sprzęty potrzebne do badań.

Pierwsze badania prowadzone przez Laboratorium TDT w Krakowie były badaniami niszczącymi, gdyż te jest po prostu łatwiej wykonać: przeprowadzano badania penetracyjne, próby rozciągania, badania materiałowe wyrobów hutniczych (rozciąganie, udarność). Badane były liny kolei linowych, płyty próbne spawaczy, pomiary grubości cystern. Następnie laboratorium zaczęło wykonywać badania magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe badania grubości, aż wreszcie badania radiograficzne. O skali rozwoju laboratorium świadczy m.in. liczba zleceń badań: w 2008 r. tych zleceń od firm zewnętrznych było 69, zaś dziś jest ich już ok. 400 rocznie. Oczywiście, oprócz tego laboratorium prowadzi badania na rzecz Transportowego Dozoru Technicznego.