Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTO TDTHistoria2007-2011

2007-2011

Spis Treści

2007-2011 – kolejne akredytacje dla TDT

Dwie kolejne autoryzacje Transportowy Dozór Techniczny otrzymał 8 października 2007 r. decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Pierwszą w zakresie dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (uchylona przez 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie) i drugą w zakresie dyrektywy 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

29 kwietnia 2011 r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Infrastruktury uzyskał autoryzację w zakresie decyzji Komisji nr 98/214/WE z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG w zakresie konstrukcji wyrobów metalowych i wyposażenia pomocniczego. Dyrektywa Rady 89/106/EWG została zastąpiona z dniem 1 lipca 2013 r. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (TDT wpisano na listę jednostek notyfikowanych do tego rozporządzenia 15 maja 2015 r.) To już dziewiąta notyfikacja TDT.

Zaznaczyć przy tym należy, że jeżeli jest wprowadzana nowa dyrektywa w miejsce dotychczasowej, do której jednostka posiada notyfikację, proces autoryzacji i notyfikacji jest wznawiany. Podobnie się dzieje, jeżeli jednostka występuje o rozszerzenie zakresu notyfikacji do jakiejś dyrektywy. TDT jako jednostka notyfikowana także wielokrotnie musiał występować o nową autoryzację bądź rozszerzenie dotychczasowej.

TDT jest obecnie jednostką notyfikowaną nr 1468, jedną z największych w Polsce i Europie.