Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

1997

Spis Treści

1997 – KDT wydaje świadectwa „z czerwonym paskiem”

Ważnym zadaniem, którym został obarczony Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego, było wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (tzw. świadectw z czerwonym paskiem), a także ustalanie warunków technicznych dla cystern przeznaczonych do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Nastąpiło to na mocy rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. 1997, nr 130, poz. 872). Wcześniej świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, tzw. świadectwa z czerwonym paskiem wydawał Minister Komunikacji.