Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

1989

Spis Treści

1989 – dozór w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej

Wśród urządzeń podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu coraz bardziej zwiększał się udział urządzeń niekolejowych – zbiorników wykorzystywanych w transporcie samochodowym, kolei linowych i wyciągów narciarskich. W momencie zmian ustrojowych w Polsce w centrum uwagi kolejowego dozoru technicznego znalazły się już nie kotły parowozowe, ale zbiorniki do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Na mocy zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego (Monitor Polski, 1990, nr 28, poz. 221) i wcześniejszego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. 1989, nr 1, poz. 3) kolejowy dozór techniczny coraz bardziej stawał się specjalistycznym dozorem transportowym, który już dawno wyszedł poza obszar kolejowy.

Pod dozór kolejowego dozoru technicznego podlegały urządzenia techniczne zamontowane już nie tylko na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych i na bocznicach kolejowych, eksploatowane przez PKP, przedsiębiorstwa zaplecza kolejowego, żeglugi śródlądowej, ale także urządzenia eksploatowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT, przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, osobowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie, zbiorniki, w tym cysterny przeznaczone do transportu cieczy lub gazów oraz materiałów sypkich pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, a także bezciśnieniowe zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych, w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej.

Wśród urządzeń podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu coraz bardziej zwiększał się udział urządzeń niekolejowych – zbiorników wykorzystywanych w transporcie samochodowym, kolei linowych i wyciągów narciarskich. W momencie zmian ustrojowych w Polsce w centrum uwagi kolejowego dozoru technicznego znalazły się już nie kotły parowozowe, coraz bardziej odchodzące w przeszłość, ale zbiorniki do przewozu materiałów niebezpiecznych, które mogły stwarzać zagrożenie nie tylko dla personelu bądź przewoźników, ale też dla mieszkańców terenów położonych wzdłuż dróg transportowych.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 grudnia 1990 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego z 31 grudnia 1988 r. (Dz.U. 1990, nr 89, poz. 521) znalazł się zapis włączający towarowe koleje linowe pod dozór kolejowy dozór techniczny – wcześniej kwestia ta była nieuregulowana. Na mocy tego zapisu m.in. znalazła się pod dozorem kdt, a dziś jest dozorowana przez Transportowy Dozór Techniczny, jedyna obecnie towarowa kolej linowa, biegnąca z Piechcina do zakładów sodowych w Janikowie k. Inowrocławia.