Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

1972

Spis Treści

1972 – KDT obejmuje dozór nad osobowymi kolejami linowymi

W 1972 r. Okręgowy Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego w Krakowie objął – na mocy zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1972 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o kolejach do kolei rozrywkowych i linowych – nadzór nad osobowymi kolejami linowymi i linowo-terenowymi na terenie całego kraju.

Do tej pory nadzór techniczny był prowadzony przez powoływaną przez Ministra Komunikacji komisję, składającą się ze specjalistów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i pracowników kolei, ale dotyczył tylko kolei linowych stanowiących własność Państwowych Kolei Linowych przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. W tym czasie (przed 1972 r.) PKL zarządzały kolejami na: Kasprowy Wierch, Gubałówkę, Górę Parkową w Krynicy, Szyndzielnię oraz w Kotle Gąsienicowym i w Kotle Goryczkowym.

Zgodnie z zarządzeniem, wszystkie koleje linowe powinny być poddawane badaniu okresowemu co najmniej raz w roku, ale częstotliwość badań dla poszczególnych kolei ustalał inspektorat, w zależności od nasilenia ruchu kolejowego. Inspektorat mógł także przeprowadzać doraźne badania.

Nadzór techniczny polegał na okresowym badaniu: 1) stanu fundamentów i konstrukcji podpór i maszyn, podtorza i torów na kolejach linowo-terenowych, lin trakcyjnych, urządzeń napędnych przewojowych i napinających, urządzeń wprzęgających pojazdy oraz innych urządzeń i instalacji na stacjach i trasie kolei linowych, których praca wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu pojazdów, urządzeń łączności, 2) wyszkolenia i przydatności personelu (także pod względem zdrowotnym), 3) przestrzegania przepisów technicznych o utrzymaniu i eksploatacji kolei.