Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2019

Spis Treści

2019 – utworzenie filii laboratorium w Warszawie oraz Akademii TDT

Wraz z nowymi zadaniami w kolejnych latach działania TDT zmieniała się też struktura organizacyjna. Powstawały nowe wydziały, nowe oddziały terenowe. Istotną zmianą ostatnich lat było utworzenie w ramach TDT Akademii TDT – Centrum Szkoleniowo-Doradczego oraz powstanie filii Laboratorium TDT w Warszawie.

18 lipca 2019 r. Transportowy Dozór Techniczny otrzymał nowy statut zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Zarządzeniem nr 17 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. Urz. M.I. 2019, poz. 35). Z Wydziału Szkoleń i Egzaminów Zewnętrznych powstała Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT, warszawska filia Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie, a także nowy oddział terenowy TDT – w Szczecinie.

Wkrótce historia Transportowego Dozoru Technicznego będzie miała 100 lat. Od samego początku odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości, najpierw Kolejowy Dozór Techniczny i Dozór Techniczny Żeglugi Morskiej, a w chwili obecnej Transportowy Dozór Techniczny stoi na straży Jej bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych.