Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

1976

Spis Treści

1976 – dozór nad urządzeniami żeglugi śródlądowej

Dalsze rozszerzenie działalności kolejowego dozoru technicznego nastąpiło na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1976 r. Do zakresu działania inspektorów kdt należał od tej pory też dozór techniczny nad urządzeniami żeglugi śródlądowej – z wyjątkiem kotłów parowych i wodnych na statkach – oraz nad dźwignicami służącymi do przeładunku towarów w portach żeglugi śródlądowej.

W związku z tym rozporządzeniem Minister Komunikacji w zarządzeniu nr 110 dnia 8 sierpnia 1977 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania kolejowego dozoru technicznego (Dz. Urz. MK 1977, nr 16, poz. 145) zobowiązał dyrektora Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego do przejęcia od Inspektoratów Żeglugi Śródlądowej czynności dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi stosowanymi przy uprawianiu żeglugi śródlądowej. Pod dozorem kdt znalazły się więc m.in. żurawie pływające i wyciągi statków, a wśród nich zabytkowe urządzenia wyciągowe statków Kanału Elbląskiego.

Tryb przejęcia czynności dozoru technicznego nad tymi urządzeniami miał ustalić dyrektor Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Budownictwa i dyrektorem Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej.