Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInformacjeKomunikaty

Komunikaty

Najnowsze komunikaty

9 lipca 2018

INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NIEMIECKĄ WŁADZĘ HOMOLOGACYJNĄ KBA NA TEMAT MANIPULACJI POZIOMEM EMISJI SPALIN Z POJAZDÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ PORSCHE AG, AUDI AG, BMW AG ORAZ DAIMLER AG

W związku z informacjami z dnia 5 lipca 2018 r. otrzymanymi z niemieckiego organu właściwego do spraw homologacji – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) na temat manipulacji poziomem emisji spalin stwierdzonej w pojazdach wyprodukowanych przez Porsche AG, Audi AG, BMW AG oraz Daimler AG, Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wystosował pismo do krajowych przedstawicieli...

17 grudnia 2017

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 47) utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 oraz Dz.U. 2003 r. poz. 603).

10 października 2015

Komunikat z dnia 8 października 2015 r. w sprawie pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena w odniesieniu do emisji NOx (aktualizacja z dnia 9 maja 2017 r.)

W związku z informacjami na temat manipulacji poziomem emisji spalin stwierdzonej w pojazdach produkowanych przez grupę Volkswagen, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

28 stycznia 2015

Komunikat wspólny z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się/posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji

Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 22 czerwca 2013 r. ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

2 stycznia 2014

Komunikat w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o certyfikację kompetencji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014.

2 stycznia 2014

Komunikat w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Procesy certyfikacji personelu badań nieniszczących rozpoczęte zgodnie z normami PN-EN 473:2008 i PN-EN ISO 9712:2005 przed dniem 1.10.2014 r. będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami. W przypadku zainteresowania przejściem na nowy standard wymaga się złożenia nowego wniosku oraz poddania się procedurze certyfikacyjnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z normy PN-EN ISO 9712:2012.

2 stycznia 2014

Komunikat w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Wyznacza się okres przejściowy do dnia 1.10.2014 r., w którym będą przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji spawaczy zgodnie z normami PN-EN 287-1:2007 i PN-EN ISO 9606-1:2014. Po tym terminie nie będą już przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację...

5 listopada 2013

Informacja dotycząca świadectw ADR

Świadectwa do wniosków o wydanie/ przedłużenie świadectw dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych ADR, złożonych bez uwag w godz. od 8:00 – 10:00, będą wydawane przez Oddziały Terenowe TDT w tym samym dniu w godz. od 14:00 – 15:00.

12 kwietnia 2013

Badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014 r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111...Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
Aktualności i komunikatyInformacje