Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKOMUNIKAT Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDÓW ROLNICZYCH I LEŚNYCH W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI POJAZDÓW I WYMOGÓW OGÓLNYCH


KOMUNIKAT Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDÓW ROLNICZYCH I LEŚNYCH W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI POJAZDÓW I WYMOGÓW OGÓLNYCH

W związku z przepisami art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/830 z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych o treści:

 

 

„Przepisy przejściowe

1. Do dnia 26 czerwca 2018 r. organy krajowe w dalszym ciągu udzielają homologacji typu dla typów pojazdów rolniczych i leśnych lub typów układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 25 czerwca 2018 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do obrotu, rejestrację lub dopuszczenie pojazdów rolniczych i leśnych, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych w oparciu o typ homologowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 25 czerwca 2018 r.”,

Transportowy Dozór Techniczny informuje, że świadectwa homologacji typu UE pojazdu, wydane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, na zgodność z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1322/2014 w sprawie konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (przykładowe oznaczenie numeru świadectwa homologacji typu UE: e?*167/2013*?????*??), wydane do dnia 26 czerwca 2018 r., tracą ważność z dniem 31 grudnia 2018 r.