Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTUmowa wielostronna M330 zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR


Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy wielostronnej M330 zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 marca 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony.

(2) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 marca 2021 r.

(3) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 marca 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/DziennikUrzedowy2020poz.40-sig.pdf,

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/UmowaM330(2).pdf