Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat z dnia 8 października 2015 r. w sprawie pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena w odniesieniu do emisji NOx (aktualizacja z dnia 9 maja 2017 r.)


W związku z informacjami na temat manipulacji poziomem emisji spalin stwierdzonej w pojazdach produkowanych przez grupę Volkswagen, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

1. W dniu 23 września 2015 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wystosował  pismo do Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) jakie typy pojazdów produkowanych przez grupę Volkswagen posiadających zainstalowane  wadliwe systemy zostały wprowadzonych na rynek europejski oraz które z nich trafiły na  polski rynek,

b) w jakiej ilości ww. pojazdy trafiły na rynek polski.

2. W dniu 2 października 2015 r. do TDT trafiła odpowiedź udzielona przez Volkswagen Group  Polska, z której wynika, iż na polski rynek zostały wprowadzone pojazdy wyposażone w silniki EA  189 EU 5, których dotyczy problem manipulacji poziomem emisji spalin w ilości:

–        66870 pojazdów należących do marki Volkswagen,

–        58890 pojazdów należących do marki Skoda,

–        12049 pojazdów należących do marki Audi,

–        3694 pojazdów należących do marki Seat.

3. Volkswagen Group Polska poinformował również, iż Volkswagen AG w Wolfsburgu pracuje nad  programem naprawczym w odniesieniu do ww. pojazdów, a szczegóły w tym zakresie zostaną  przekazane do TDT niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Volkswagen Group Polska.

4. Przedstawione materiały zostały poddane weryfikacji w zakresie wydanych świadectw  homologacji przez Dyrektora TDT dla wskazanych typów pojazdów. W wyniku dokonanej analizy  zgromadzonych materiałów, Dyrektor TDT podejmie następujące kroki:

a) w przypadku homologacji dotyczących pojazdów produkowanych według kryterium małych  serii, TDT zwróci się do producenta pojazdu z wnioskiem o przekazanie stosownego programu  naprawczego w odniesieniu do zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 70u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20  czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

b) w przypadku posiadanych zastrzeżeń w stosunku do pojazdów posiadających świadectwo  homologacji wydane przez władzę homologacyjną innego państwa członkowskiego, TDT  zobowiązany jest, zgodnie z treścią art. 70u ust. 6 oraz art. 70x ustawy, przekazać zaistniałe  zastrzeżenia władzy homologacyjnej właściwego państwa członkowskiego.

5. Ponadto, w dniu 29 września 2015 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego  wystosował pismo do Kraftfahrt-Bundesamt (niemieckiej władzy homologacyjnej) zawierające  zapytanie na temat ważności wydanych świadectw homologacji typu względem pojazdów  objętych manipulacją poziomu emisji spalin oraz działań, jakie zostaną podjęte przez grupę  Volkswagen w stosunku do pojazdów już wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu. Do  dnia 7 października 2015 r. nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane zapytanie.

6. W świetle pojawiających się w mediach informacji na temat dokonywania weryfikacji przez  kontrolerów TDT silników pojazdów pod kątem emisji spalin, jak również zaangażowania TDT przy  rekompensowaniu strat związanych z eksploatacją pojazdów wyposażonych w wadliwe układy  sterujące emisją spalin, TDT informuje, że te doniesienia są nieprawdziwe.

7. W przypadku uzyskania nowych informacji w sprawie, Transportowy Dozór Techniczny dokona  aktualizacji komunikatu.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

W związku z otrzymanymi nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 EU 5, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

8. W dniu 13 października 2015 r. do TDT trafiła kolejna wypowiedź Volkswagen Group Polska, z której wynika, iż producenci marek należący do grupy Volkswagena umieścili na swoich stronach internetowych stosowne wyszukiwarki numerów VIN pojazdów, dzięki którym właściciele aut mogą zweryfikować, czy posiadany przez nich pojazd został objęty manipulacją poziomem emisji spalin, jak również o tym, iż informacje o powyższej treści dostępne są u autoryzowanych partnerów serwisowych danej marki. Ponadto Volkswagen Group Polska bezpośrednio będzie kontaktował się z klientami, których przedmiotowy problem dotyczy.

Poniżej przekazujemy Państwu adresy stron internetowych z wyszukiwarkami numerów VIN pojazdów poszczególnych marek:

marka Volkswagen: http://info.volkswagen.com/pl/pl/home?tab=check-own-car

marka Audi: http://www.audi.pl/pl/brand/pl/service/akcja-serwisowa.html

marka Skoda: http://skoda-recallactions.skoda-auto.com/pl-pl?s=W&cd=0

marka Seat: http://www.seat-auto.pl/serwis/silniki-diesel/sprawdz-swoj-samochod.html

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

W związku z otrzymanymi nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

9. W dniu 15 października 2015 r. do TDT trafiło pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) z dnia 14 października 2015 r., skierowane do europejskich władz ds. homologacji, w której poinformowano m. in. o potwierdzeniu manipulacji poziomem emisji spalin w pojazdach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189. W dniu 7 października 2015 r. VW AG dostarczył niemieckiej władzy homologacyjnej harmonogram, wykaz środków oraz program naprawczy w odniesieniu do zainfekowanych pojazdów.

I tak:

–        w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w silniki o pojemności 1.2 L, 2.0 L, powinna zostać dokonana korekta oprogramowania, natomiast w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w silniki o pojemności 1.6 L będzie konieczna korekta oprogramowania oraz korekta dotycząca wyposażenia silnika,

–        w odniesieniu do harmonogramu, to VW AG powinien do dnia 21 października 2015 r. przedstawić KBA poprawki do oprogramowania dotyczącego silników 2.0 L, natomiast do 15 i 30 listopada 2015 r. poprawki do oprogramowania instalowanego w pojazdach z silnikami o pojemnościach 1.6 L oraz 1.2 L

KBA poinformowało, iż szczegóły techniczne oraz bardziej szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony przez KBA po jego szczegółowej weryfikacji. Dokonywanie czynności naprawczych przez VW AG powinno zostać zapoczątkowane w 2016 r.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

W związku z otrzymanymi nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

10. W dniu 26 października 2015 r. do TDT trafiło pismo brytyjskiej władzy homologacyjnej – VCA (Vehicle Certification Agency) z dnia 22 października 2015 r., skierowane do europejskich władz ds. homologacji, w której poinformowano m. in. o potwierdzeniu manipulacji poziomem emisji spalin w pojazdach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189. W dniu 20 października 2015r. VW/SKODA zaprezentował brytyjskiej władzy homologacyjnej ustalenia na temat harmonogramu oraz programu naprawczego w odniesieniu do zainfekowanych pojazdów należących do marki SKODA oraz SEAT legitymujących się świadectwem homologacji typu WE wydanym przez VCA.

I tak:

–         w odniesieniu do pojazdów o silnikach pojemności 2.0L powinna zostać dokonana korekta   oprogramowania, zapoczątkowana w marcu 2016 r.,

–         w odniesieniu do pojazdów o silnikach pojemności 1.2L powinna zostać dokonana korekta   oprogramowania, zapoczątkowana w czerwcu 2016 r.,

–         w odniesieniu do pojazdów o silnikach pojemności 1.6L powinna zostać dokonana korekta   oprogramowania i korekta dotycząca wyposażenia silnika, zapoczątkowana w październiku   2016 r.

VCA poinformowało, iż przekaże władzom homologacyjnym innych państw członkowskich informacje o dalszych krokach postępowania.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

11. W dniu 27 października 2015 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wystosował pisma do władz homologacyjnych Luksemburga oraz Hiszpanii zawierające zapytanie na temat ważności wydanych przez te władze świadectw homologacji typu względem pojazdów objętych manipulacją poziomu emisji spalin oraz działań, jakie zostaną podjęte przez grupę Volkswagen w stosunku do pojazdów już wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu, dla których świadectwa homologacji zostały wydane przez władze homologacyjne Luksemburga i Hiszpanii.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 3 LISTOPADA 2015 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

12. W dniu 3 listopada 2015 r. do TDT trafiła kolejna wypowiedź Volkswagen Group Polska, z której wynika, iż producent zakończył wysyłanie pism skierowanych do właścicieli pojazdów objętych manipulacją poziomem emisji spalin. Operacją powiadamiania zostały objęte wszystkie adresy występujące w bazie danych Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. przypisane do numerów nadwozia otrzymanych od Volkswagen AG. W chwili obecnej trwa wyszukiwanie potencjalnych właścicieli pojazdów, którzy w bazie danych nie istnieją gdyż zakupili swoje pojazdy już jako pojazdy używane.
W przypadku informacji o bezskutecznej próbie powiadomienia właściciela pojazdu, Volkswagen Group Polska planuje zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP z zapytaniem o możliwość weryfikacji numeru pojazdu należącego do tego właściciela celem ustalenia jego aktualnych danych kontaktowych.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 19 LISTOPADA 2015 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

13. W dniu 18 listopada 2015 r. do TDT trafiło kolejne pismo Volkswagen Group Polska, w którym producent poinformował, iż wszystkie pojazdy posiadające świadectwo homologacji typu dla pojazdów produkowanych w małych seriach (NKS) wydane przez Dyrektora TDT , które powstały w efekcie kolejnego etapu zabudowy pojazdu bazowego i posiadającego już homologację, zostały objęte programem naprawczym zaakceptowanym przez władze homologacyjne, które wydały świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu podstawowego (KBA), na poprzednim etapie zabudowy. Jednocześnie producent przekazał listę numerów VIN pojazdów, które zostały objęte manipulacją poziomem emisji NOx, legitymujących się świadectwem homologacji wydanym przez Dyrektora TDT.


AKTUALIZACJA Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

14. W dniu 26 listopada 2015 r. do TDT trafiło kolejne pismo Volkswagen Group Polska, w którym producent poinformował o środkach technicznych zastosowanych w stosunku do pojazdów wyposażonych w silniki EA 189, których dotyczą nieprawidłowości związane z emisją NOx, VW poinformował, iż:

– Silniki EA 189 o pojemności 1,6 litra zostaną wyposażone w regulator przepływu powietrza. Dodatkowo, w tych jednostkach napędowych zostanie wykonana aktualizacja oprogramowania. Szacuje się, że wdrożenie tych środków technicznych nie potrwa dłużej niż godzinę.

– Silniki o pojemności 2,0 litrów otrzymają aktualizację oprogramowania. Wykonanie tej czynności potrwa około pół godziny.

Zastosowanie środki techniczne mają na celu uzyskanie stosownego poziomu emisji bez obniżania wydajności silnika a także bez zwiększenia poziomu zużycia paliwa przez taki pojazd. Początek akcji serwisowej został zaplanowany na początek 2016r. i będzie ona trwała przez cały 2016 rok. VW ma kontaktować się z każdym klientem indywidualnie, celem uniknięcia skutków unieruchomienia pojazdu na czas potrzebny na usunięcie usterki, VW zapewni nieodpłatne inny środek lokomocji. Pod koniec listopada VW przedstawi zabiegi w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w silniki o pojemności 1.2L objęte manipulacją NOx.

15. W dniu 26 listopada 2015 r. do TDT trafiła wypowiedź władzy homologacyjnej Hiszpanii, z której wynika, iż działania podjęte przez producenta SEAT w odniesieniu do pojazdów posiadających hiszpańską homologację i objętych manipulacją poziomem emisji NOx zostaną dokonane następująco:

– korekta oprogramowania w pojazdach wyposażonych w silniki o pojemności 2.0L zostanie wdrożona od marca 2016 r.,

– korekta oprogramowania w pojazdach wyposażonych w silniki o pojemności 1.2L zostanie wdrożona od czerwca 2016 r.,

– korekta oprogramowania oraz wyposażenia w pojazdach wyposażonych w silniki o pojemności 1.6L zostanie wdrożona od października 2016 r.


AKTUALIZACJA Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

16. W dniu 17 grudnia 2015 r. do TDT trafiło kolejne pismo Volkswagen Group Polska, w którym producent poinformował o środkach technicznych zastosowanych w stosunku do pojazdów wyposażonych w silniki EA 189, których dotyczą nieprawidłowości związane z emisją NOx. Zgodnie z informacjami, kolejne kroki w tej sprawie zostały zaakceptowane przez niemiecką władzę homologacyjną KBA i zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, te kroki są następujące:

-w jednostkach o pojemnościach 1.2 i 2.0 zostanie zaktualizowane oprogramowanie. Czynność ta powinna potrwać około pół godziny.

-w silnikach 1.6 również zostanie zaktualizowane oprogramowanie. Oprócz tego, bezpośrednio przed przepływomierzem zostanie zamontowany regulator przepływu powietrza. Czynność ma potrwać w sumie niecałą godzinę.

Czynności mają zostać przeprowadzone na rynkach Unii Europejskiej. Po dokonaniu planowanych czynności producent zapewnił, iż pojazdy spełnią wymagania ze względu na poziom emisji spalin. Poinformował również, iż celem jest, by dokonane zabiegi nie wpływały negatywnie na moc silnika, zużycie paliwa ani na osiągi.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

17. W dniu 7 stycznia 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) z dnia 7 stycznia 2016 r., skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż:

-pojazdy wyposażone w silniki EA 189 EU5/6 o pojemności 1.2L zostaną poddane akcji przywoławczej od 39 tygodnia 2016 r.

-pojazdy wyposażone w silniki EA 189 EU5/6 o pojemności 1.6L zostaną poddane akcji przywoławczej od 22 tygodnia 2016 r.

-pojazdy wyposażone w silniki EA 189 EU5/6 o pojemności 2.0L zostaną poddane akcji przywoławczej od 9 tygodnia 2016 r.

-pojazdy wyposażone w silniki EA 189 EU4 o pojemności 2.0L zostaną poddane akcji przywoławczej od 22 tygodnia 2016 r.

18. W dniu 22 stycznia 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo Volkswagen Group Polska, w którym producent poinformował o planowanych rozwiązaniach technicznych zastosowanych w stosunku do pojazdów wyposażonych w silniki EA 189 (samochody użytkowe należące do modeli Amarok oraz Caddy), których dotyczą nieprawidłowości związane z emisją NOx. Zgodnie z podanymi informacjami, te kroki są następujące:

-w pojazdach wyposażonych w silniki o pojemności 2.0L czynność zaktualizowania oprogramowania ma potrwać około 24 minut,

-w pojazdach wyposażonych w silniki o pojemności 1.6L czynności zaktualizowania oprogramowania oraz montaż stabilizatora przepływu powietrza mają potrwać około 39 minut.

AKTUALIZACJA Z DNIA 18 KWIETNIA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

19. W dniu 11 kwietnia 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi Q5 oraz Seat Exeo wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0L. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 2 MAJA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

20. W dniu 29 kwietnia 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli Golf TDI, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0L o mocy 103 kW z 6-cio biegową skrzynią biegów. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 24 MAJA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

21. W dniu 23 maja 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli Caddy  TDI, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 1.6l o mocy 55 kW oraz 75 kW z 5-cio biegową skrzynią biegów. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 6 CZERWCA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

22. W dniu 27 maja 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli VW Amarok, Audi A4, A5, A6, Q5 oraz Seat Exeo należących do typów B8, B81, 4F, 4F1, 4G, 4G1, 8R, 8R1, 3R, 3RN, 2H, 2HS2, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale 120 – 130 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 8 CZERWCA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

23. W dniu 7 czerwca 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo Volkswagen Group Polska, w którym producent poinformował o planowanych działania naprawczych względem 800.000 pojazdów należących do marki VW modelu PASSAT, CC oraz Eos wyposażonych w silniki o pojemności 2.0 L TDI typu EA 189 o mocy 81, 100 oraz 103 kW. Właściciele tych aut moją zostać powiadomieni o możliwości ustalenia terminu wizyty w serwisie VW celem wyeliminowania przedmiotowych nieprawidłowości. Po wdrożeniu modyfikacji technicznych pojazdy mają spełniać normy emisyjne przewidziane prawem. Prawidłowy wybór środków technicznych w tej sprawie został potwierdzony przez niemiecką władzę homologacyjną, która podkreśliła, iż nie ulegnie zmianie ilość zużywanego paliwa, nie ulegną zmianie osiągi pojazdu oraz poziom emisji hałasu. Producent poinformował jednocześnie o tym, iż pierwotnie planowana na drugi kwartał 2016 r. akcja serwisowa względem pojazdów wyposażonych w silniki o pojemności 1,2 L zostanie zainicjowana później niż planowano.


AKTUALIZACJA Z DNIA 10 CZERWCA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

24. W dniu 9 czerwca 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo Volkswagen Group Polska, w którym producent poinformował o planowanych działania naprawczych względem 1.100.000 pojazdów należących do marki VW modelu GOLF, PASSAT oraz TIGUAN, marki AUDI modelu A4, A5, A6 i Q5, oraz marki SEAT modelu EXEO wyposażonych w silniki o pojemności 2.0 L TDI typu EA 189. Właściciele tych aut moją zostać powiadomieni o możliwości ustalenia terminu wizyty w serwisie VW celem wyeliminowania przedmiotowych nieprawidłowości. Po wdrożeniu modyfikacji technicznych pojazdy mają spełniać normy emisyjne przewidziane prawem. Prawidłowy wybór środków technicznych w tej sprawie został potwierdzony przez niemiecką władzę homologacyjną, która podkreśliła, iż nie ulegnie zmianie ilość zużywanego paliwa, nie ulegną zmianie osiągi pojazdu oraz poziom emisji hałasu.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 13 CZERWCA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

25. W dniu 10 czerwca 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli VW TIGUAN, CADDY, EOS, PASSAT, PASSAT CC, PASSAT VARIANT, Audi modelu Q3, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale 81 – 103 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

26. W dniu 10 czerwca 2016 r. do TDT trafiło pismo brytyjskiej władzy homologacyjnej – VCA (Vehicle Certification Agency) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli SKODY SUPERB, YETI oraz OCTAVIA, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale 81 lub 103 kW. Brytyjska władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 1 LIPCA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

27. W dniu 30 czerwca 2016 r. do TDT trafiło pismo brytyjskiej władzy homologacyjnej – VCA (Vehicle Certification Agency) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli SKODY SUPERB, YETI oraz OCTAVIA, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy 125 kW. Brytyjska władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 18 LIPCA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

28. W dniu 15 lipca 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli AUDI modelu A4, A5 oraz A6 oraz SEAT Exeo, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale 88 – 110 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 25 LIPCA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

29. W dniu 22 lipca 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów modeli AUDI modelu A3, Q3, TT, SEAT Altea, Leon, Toledo, VW Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan oraz Touran wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale 125 – 130 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 16 SIERPNIA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

30. W dniu 11 sierpnia 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów marki AUDI modelu A4, A5, A6 oraz Q5 wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale 120 – 130 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

31. W dniu 12 sierpnia 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów marki VW Polo oraz SEAT Ibiza wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 1.2l TDI o mocy 55 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

32. W dniu 23 listopada 2016 r. do TDT trafiły kolejne pisma niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z których wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów marki VW Amarok, Beetle, Caddy, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Golf Variant, Jetta, Polo, Vento, Touran, AUDI A1, A3, A4, A5, A6, Q5 oraz SEAT Exeo, Ibiza, Leon, Altea wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 1,5l – 2.0l TDI o mocy w przedziale 55 – 105 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

33. W dniu 30 grudnia 2016 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów marki AUDI Q5; SEAT Alhambra oraz VW Sharan wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale 85 – 130 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 9 STYCZNIA 2017 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

34. W dniu 6 stycznia 2017 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów marki VW Touran wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy 103 kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 19 KWIETNIA 2017 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

35. W dniu 18 kwietnia 2017 r. do TDT trafiło kolejne pismo niemieckiej władzy homologacyjnej – KBA (Kraftfahr-Bundesamt) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów marki VW CC i Passat oraz AUDI Q5 wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 2.0l TDI o mocy w przedziale pomiędzy 103 a 130kW. Niemiecka władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 9 MAJA 2017 r.

W związku z nowymi informacjami na temat sprawy pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

36. W dniu 5 maja 2017 r. do TDT trafiło kolejne pismo brytyjskiej władzy homologacyjnej – VCA (Vehicle Certification Agency) skierowane do europejskich władz ds. homologacji, z którego wynika, iż dokonano weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań dla kilku reprezentatywnych pojazdów marki SKODA modeli Superb, Yeti, Octavia, Fabia, Roomster, Praktik, oraz SEAT Toledo wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 o pojemności 1.2l, 1.6l oraz 2.0l TDI o mocy w przedziale od 55 do 155 kW. Brytyjska władza homologacyjna stwierdziła fakt usunięcia wadliwego oprogramowania, wyraziła pozytywną opinię na temat poziomu emisji spalin z tych pojazdów, potwierdziła fakt zgodności zużycia paliwa oraz emisji NOx, osiągów silnika, maksymalnego momentu obrotowego oraz poziomu emitowanego hałasu z pojazdu z danymi producenta.