Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInformacjeKomunikaty

Komunikaty

Najnowsze komunikaty

29 maja 2020

Wznowione procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) informuje, że zostają wznowione procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikację osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne zgodnie z rozporządzeniem...

29 maja 2020

Komunikat w sprawie wznowienia egzaminów dla diagnostów

Mając na uwadze kolejny etap wprowadzania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań odmrażających gospodarkę i powolnym, ale sukcesywnym minimalizowaniem społecznych obostrzeń...

13 listopada 2019

Komunikat w sprawie uprawniania spawaczy w zakresie dyrektywy 2014/68/UE oraz 2014/29/UE na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2017

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w normie PN-EN ISO 9606-1:2017, w załącznikach ZA i ZB, zostały zdefiniowane szczegółowe wymagania w zakresie uprawniania spawaczy w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE oraz dyrektywy 2014/29/UE.

16 października 2019

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN z dnia 16 października 2019 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu

6 września 2019

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2019 R.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu

28 marca 2019

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN Z DNIA 28 MARCA 2019 R.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu

27 grudnia 2018

KOMUNIKAT Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDÓW ROLNICZYCH I LEŚNYCH W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI POJAZDÓW I WYMOGÓW OGÓLNYCH

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu

27 grudnia 2018

KOMUNIKAT Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ZEZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDÓW Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi ważności wydanych w trybie art. 70o ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdów z końcowej partii produkcji, Transportowy Dozór Techniczny przedstawia wykaz obowiązujących decyzji wraz z terminami ich wygaśnięcia w zależności od stopnia kompletacji pojazdu.

5 września 2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2018 R.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin...

9 lipca 2018

INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NIEMIECKĄ WŁADZĘ HOMOLOGACYJNĄ KBA NA TEMAT MANIPULACJI POZIOMEM EMISJI SPALIN Z POJAZDÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ PORSCHE AG, AUDI AG, BMW AG ORAZ DAIMLER AG

W związku z informacjami z dnia 5 lipca 2018 r. otrzymanymi z niemieckiego organu właściwego do spraw homologacji – KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) na temat manipulacji poziomem emisji spalin stwierdzonej w pojazdach wyprodukowanych przez Porsche AG, Audi AG, BMW AG oraz Daimler AG, Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wystosował pismo do krajowych przedstawicieli...

17 grudnia 2017

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 47) utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 oraz Dz.U. 2003 r. poz. 603).

21 października 2015

Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w doniesieniu do emisji spalin z dnia 21 października 2015 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

10 października 2015

Komunikat z dnia 8 października 2015 r. w sprawie pojazdów wyprodukowanych przez grupę Volkswagena w odniesieniu do emisji NOx (aktualizacja z dnia 9 maja 2017 r.)

W związku z informacjami na temat manipulacji poziomem emisji spalin stwierdzonej w pojazdach produkowanych przez grupę Volkswagen, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

28 stycznia 2015

Komunikat wspólny z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się/posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji

Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 22 czerwca 2013 r. ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

2 stycznia 2014

Komunikat w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o certyfikację kompetencji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014.

2 stycznia 2014

Komunikat w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Procesy certyfikacji personelu badań nieniszczących rozpoczęte zgodnie z normami PN-EN 473:2008 i PN-EN ISO 9712:2005 przed dniem 1.10.2014 r. będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami. W przypadku zainteresowania przejściem na nowy standard wymaga się złożenia nowego wniosku oraz poddania się procedurze certyfikacyjnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z normy PN-EN ISO 9712:2012.

2 stycznia 2014

Komunikat w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Wyznacza się okres przejściowy do dnia 1.10.2014 r., w którym będą przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji spawaczy zgodnie z normami PN-EN 287-1:2007 i PN-EN ISO 9606-1:2014. Po tym terminie nie będą już przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację...

5 listopada 2013

Informacja dotycząca świadectw ADR

Świadectwa do wniosków o wydanie/ przedłużenie świadectw dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych ADR, złożonych bez uwag w godz. od 8:00 – 10:00, będą wydawane przez Oddziały Terenowe TDT w tym samym dniu w godz. od 14:00 – 15:00.

12 kwietnia 2013

Badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG

badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKGZagadnienia