Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat w sprawie obowiązku homologacji pojazdów należących do kategorii R


W związku z przepisami art. 2 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych o treści:

„1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów rolniczych i leśnych opisanych w art. 4, zaprojektowanych i skonstruowanych na jednym lub kilku etapach, oraz do układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, a także części i wyposażenia, zaprojektowanych i skonstruowanych dla takich pojazdów.

Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności zastosowanie do następujących pojazdów:

  1. a) ciągników (kategorie T i C);
  2. b) przyczep (kategoria R); oraz
  3. c) wymiennych urządzeń ciągniętych (kategoria S)”, 

Transportowy Dozór Techniczny podkreśla obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu UE pojazdu dla pojazdów kategorii R, to jest przyczep podlegających definicji określonej w art. 3 pkt 9 ww. rozporządzenia:

9) „przyczepa” oznacza każdy pojazd rolniczy lub leśny przeznaczony głównie do ciągnięcia przez ciągnik i przewożenia ładunków lub obróbki materiałów, jeśli stosunek technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej do masy własnej tego pojazdu jest równy lub większy niż 3,0;”.