Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInformacjeKomunikaty

Komunikaty

Najnowsze komunikaty

1 lipca 2024

Poduszki powietrzne firmy Takata

W nawiązaniu do zgłoszeń napływających w sprawie niektórych poduszek powietrznych firmy Takakta montowanych w samochodach marki Citroen, Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jako organ nadzoru rynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919) informuje, że: ...

25 czerwca 2024

Zapraszamy na seminarium ZAGADNIENIA SPAJANIA MATERIAŁÓW METALOWYCH

Informujemy o nowym terminie Seminarium „Zagadnienia spajania materiałów metalowych w wybranych sektorach przemysłowych” i zapraszamy 23 września 2024 r. Formuła: tylko online.

3 czerwca 2024

Lipcowe terminy egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor TDT wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

3 czerwca 2024

Nowy zakres badań technicznych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2024 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczące zakresu badań technicznych przeprowadzanych w podstawowej stacji kontroli pojazdów.

28 maja 2024

Wakacyjna przerwa w egzaminach DGSA

Transportowy Dozór Techniczny [dalej: TDT] informuje, że kolejne terminy egzaminów ...

23 maja 2024

Czerwcowy dodatkowy termin egzaminu na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor TDT wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

17 maja 2024

Postępowania w przedmiocie silników 1.2 PureTech

Mając na uwadze zapytania obywateli, dot. możliwości przyłączenia się do postępowania prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) w przedmiocie silników 1.2 PureTech, TDT wskazuje, że...

9 maja 2024

Czerwcowe terminy egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor TDT wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

7 maja 2024

Uwaga! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania

Transportowy Dozór Techniczny nie udziela odpowiedzi na korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572)...

12 kwietnia 2024

Czerwcowe terminy egzaminów na doradców DGSA

Transportowy Dozór Techniczny informuje o nowych terminach egzaminów dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych: ...

25 marca 2024

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB/CBSS) informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2024 (Project Support Facility, PSF, https://cbss.org/psf/psf-2024/), otwartego dla spełniających warunki konkursu podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. ...

15 stycznia 2024

Opublikowano 4. wydanie dokumentu DAB-14

Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informują, że w dniu 29 grudnia 2023 r. zostało opublikowane wydanie 4. dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów wyznaczenia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji.

7 września 2023

Wystawianie oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

W związku z docierającymi do Transportowego Dozoru Technicznego wątpliwościami przedstawicieli organów rejestrujących, dotyczącymi spełnienia przez producentów pojazdów obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), tj. wystawiania oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, przedstawiamy poniżej informacje związane z procedurami realizowanymi przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie homologacji pojazdów. ...

7 lipca 2023

Komunikat w sprawie potwierdzania zmian konstrukcyjnych w pojazdach

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu stosowania przepisu zawartego w nowym ust. 4b w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącego podmiotów potwierdzających spełnienie warunków lub wymagań technicznych w odniesieniu do pojazdów, w których zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne ...

28 kwietnia 2023

Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 8 lipca 2021 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu UE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że: ...

27 stycznia 2023

Przejście na nowe wydanie normy PN-EN ISO 9712:2022-09

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w związku z zastąpieniem normy PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” przez PN-EN ISO 9712:2022-09, ustala: ...

19 stycznia 2023

Homologacja – nowy wzór świadectwa zgodności

Nowy wzór świadectwa zgodności, który stanie się obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. jest określony w treści rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. ...

19 stycznia 2023

Homologacja typu WE pojazdu i system eCall – aktualizacja komunikatu z 8 grudnia 2022 r.

Aktualizacja komunikatu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall. ...

8 grudnia 2022

W sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu i systemu eCall

Komunikat w sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall ...

9 listopada 2022

Wprowadzenie instrukcji badań okresowych butli LPG

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał zarządzenie wprowadzające instrukcję badań okresowych butli spawanych stalowych wielokrotnego napełniania do gazu LPG (UN 1965). ...Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
Aktualności i komunikatyInformacje