Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInformacjeKomunikaty

Komunikaty

Najnowsze komunikaty

2 czerwca 2023

Lipcowe terminy egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia: ...

30 maja 2023

Egzaminy DGSA

Transportowy Dozór Techniczny informuje, że kolejne terminy egzaminów dla kandydatów na doradców ...

2 maja 2023

Czerwcowe terminy egzaminów na diagnostów

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyznacza następujące terminy egzaminów ...

28 kwietnia 2023

Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 8 lipca 2021 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu UE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że: ...

17 kwietnia 2023

Czerwcowe egzaminy na doradców DGSA

Transportowy Dozór Techniczny informuje o kolejnych egzaminach dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych: ...

27 stycznia 2023

Przejście na nowe wydanie normy PN-EN ISO 9712:2022-09

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w związku z zastąpieniem normy PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” przez PN-EN ISO 9712:2022-09, ustala: ...

19 stycznia 2023

Homologacja – nowy wzór świadectwa zgodności

Nowy wzór świadectwa zgodności, który stanie się obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. jest określony w treści rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. ...

19 stycznia 2023

Homologacja typu WE pojazdu i system eCall – aktualizacja komunikatu z 8 grudnia 2022 r.

Aktualizacja komunikatu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall. ...

8 grudnia 2022

W sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu i systemu eCall

Komunikat w sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall ...

9 listopada 2022

Wprowadzenie instrukcji badań okresowych butli LPG

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał zarządzenie wprowadzające instrukcję badań okresowych butli spawanych stalowych wielokrotnego napełniania do gazu LPG (UN 1965). ...

17 maja 2022

Okres przejściowy na wdrożenie wymagań normy PN-EN 15085-2:2021-03

Komunikat TDT nr 12 z dnia 16-05-2022 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji procesów spawania według normy PN-EN 15085-2:2021-03. ...

2 marca 2022

Komunikat TDT nr 10 z dnia 01-03-2022 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie według norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09

W związku z opublikowaniem znowelizowanego wydania obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 „Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834”, wprowadza się okres przejściowy na wdrożenie wymagań nowych norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 do dnia 10.01.2023 r. ...

2 marca 2022

Komunikat TDT nr 11 z dnia 01-03-2022 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji procesów spawania według norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09

W związku z opublikowaniem znowelizowanego wydania obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 „Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834”, wprowadza się okres przejściowy na wdrożenie wymagań nowych norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 do dnia 10.01.2023 r. ...

2 marca 2022

Składanie dokumentów do TDT drogą elektroniczną

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) informuje, że w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną, jedyną akceptowalną formą jest przesyłka przez ePUAP. TDT nie przyjmuje dokumentów w sprawach postępowań przesłanych w e-mailu, czyli pocztą elektroniczną. ...

16 lutego 2022

Europejska Inicjatywa na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Transporcie

Mając na względzie fakt, iż Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego pełni funkcję organu właściwego do spraw homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, gdzie głównym celem jest weryfikacja wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktu, jakim w tym przypadku jest pojazd oraz jego wyposażenie, wyrażamy poparcie dla wszelkich inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. ...

11 stycznia 2022

Opublikowano 3. wydanie dokumentu DAB-14

Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informują, że w dniu 1 grudnia 2021 r. zostało opublikowane wydanie 3. dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji. W dokumencie wskazano wymagania akredytacyjne, które powinna spełniać jednostka oceniająca zgodność (tj. laboratorium badawcze lub jednostka inspekcyjna), akredytowana lub wnioskująca o akredytację do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji.

10 stycznia 2022

Odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd udzielane są przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

9 lipca 2021

Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 8 lipca 2021 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że: ...

29 czerwca 2021

Opłaty za świadectwa ADR

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2021 r. poz. 1091), uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za wydanie/przedłużenie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR...

17 czerwca 2021

Komunikat o obowiązku przekazywania i aktualizowania na terytorium RP danych punktu kontaktowego przedstawiciela producenta pojazdów

Transportowy Dozór Techniczny uprzejme przypomina o obowiązku przekazania i aktualizowania do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego danych Państwa punktu kontaktowego. ...Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
Aktualności i komunikatyInformacje