Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKOMUNIKAT Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ZEZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDÓW Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI


KOMUNIKAT Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ZEZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDÓW Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi ważności wydanych w trybie art. 70o ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1990) decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdów z końcowej partii produkcji, Transportowy Dozór Techniczny przedstawia wykaz obowiązujących decyzji wraz z terminami ich wygaśnięcia w zależności od stopnia kompletacji pojazdu.

 

Jednocześnie informujemy, iż poniższe zestawienie odnosi się do numerów decyzji, które zawarte są w Oświadczeniu o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, którego wzór został określony w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 389).

Oznaczenie numeru decyzji

Data wygaśnięcia decyzji w zależności od stopnia kompletacji pojazdu

Pojazdy kompletne

Pojazdy skompletowane

TDT.??-???-KPP17-?????/1? 1 stycznia 2019 r. 1 lipca 2019 r.
TDT.??-???-KPP20-?????/1? 1 stycznia 2019 r. 1 lipca 2019 r.
TDT.??-???-KPP21-?????/1? 9 listopada 2018 r. 9 maja 2019 r.
TDT.??-???-KPP22-?????/1? 1 stycznia 2020 r. 1 lipca 2020 r.
TDT.??-???-KPP23-?????/1? 1 stycznia 2020 r. 1 lipca 2020 r.
TDT.??-???-KPP24-?????/1? 24 lutego 2019 r. 24 sierpnia 2019 r.
TDT.??-???-KPP25-?????/1? 1 września 2019 r. 1 marca 2020 r.
TDT.??-???-KPP26-?????/1? 1 września 2019 r. 1 marca 2020 r.
TDT.??-???-KPP27-?????/1? 1 listopada 2019 r. 1 maja 2020 r.
TDT.??-???-KPP28-?????/1? 1 stycznia 2021 r. 1 lipca 2021 r.

W związku ze zmianą systemu nadawania numerów decyzji zezwalających na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z podostrej partii produkcji, uprzejmie informujemy, iż w obiegu prawnym funkcjonują również decyzje wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, których numer nie zawiera oznaczenia „KPP??”.

W przypadku wątpliwości w zakresie ważności takich decyzji, prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Homologacji Transportowego Dozoru Technicznego pod adresem mailowym homologacja@tdt.gov.pl.

Terminy ważności decyzji są określane zgodnie z:

  1. art. 70o ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1990) – dla pojazdów należących do kategorii M, N, O.
  2. art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych – dla pojazdów należących do kategorii T, C, R, S.
  3. art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców – dla pojazdów należących do kategorii L.