Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat wspólny z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się/posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji


Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 22 czerwca 2013 r. ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1448) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2013 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1611), uzgodniono wymagania akredytacyjne dla jednostek oceniających zgodność, ubiegających się / posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji, o których mowa w art. 70y ust. 1 ustawy.

komunikat wspólny PCA i TDT