Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych


Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Zgodnie § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 47) utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 oraz Dz.U. 2003 r. poz. 603).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. pracodawca mógł wystawiać imienne zezwolenia na podstawie kursu, który przeprowadził dla pracowników zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT. Jeżeli na podstawie takiego kursu zostało wystawione imienne zezwolenie do dnia 9.08.2018 r. włącznie, czyli zanim zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r., to zgodnie z § 18. tego rozporządzenia, zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2018 poz. 1948) imienne zezwolenia:

1) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione przez pracodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione przez pracodawcę od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.