Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTWznowione procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów


Transportowy Dozór Techniczny (TDT) informuje, że zostają wznowione procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 1008).

W związku z powyższym osoby zainteresowane/ośrodki szkoleniowe/przedsiębiorstwa w celu przygotowania ww. egzaminu powinny wystąpić do właściwych oddziałów terenowych TDT  z wnioskiem o wydanie indywidualnych warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w związku z występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2.