Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014


Komunikat w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o certyfikację kompetencji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014.

Wyznacza się okres przejściowy do dnia 1.10.2014 r., w którym będą przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali zgodnie z normami PN-EN 1418:2000 i PN-EN ISO 14732:2014. Po tym terminie nie będą już przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji zgodnie z normą PN-EN 1418:2000.

Procesy certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy zgrzewania metali rozpoczęte zgodnie z normą PN-EN 1418:2000 przed dniem 1.10.2014 r. będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami. W przypadku zainteresowania przejściem na nowy standard wymaga się złożenia nowego wniosku oraz poddania się procedurze certyfikacyjnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z normy PN-EN ISO 14732:2014.

Certyfikaty wydane przez TDT zgodnie z normą PN-EN 1418:2000 pozostają ważne zgodnie z terminami ich ważności pod warunkiem przestrzegania zasad na jakich zostały one wydane.

Zgodnie z nowymi wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014 pracodawcy zobowiązani są do podjęcia działań mających na celu dostosowanie się do wymagania zawartego w punkcie 5.2 normy PN-EN ISO 14732:2014.

Warunkiem ubiegania się o certyfikację w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie przez kandydata wymagań certyfikacyjnych zawartych w „Opisie procesu certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych i nastawiaczy zgrzewania metali” (akronim: OPCo-03).

Wnioski o certyfikację należy składać na formularzu Fcp-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik C wraz z wymaganymi dokumentami.