Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOpublikowano 4. wydanie dokumentu DAB-14


Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informują, że w dniu 29 grudnia 2023 r. zostało opublikowane wydanie 4. dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów wyznaczenia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji. W dokumencie wskazano wymagania akredytacyjne, które powinna spełniać jednostka oceniająca zgodność (tj. laboratorium badawcze lub jednostka inspekcyjna), akredytowana lub wnioskująca o akredytację do celów wyznaczenia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji.