Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTPrzejście na nowe wydanie normy PN-EN ISO 9712:2022-09


Komunikat

w sprawie przejścia na nowe wydanie normy PN-EN ISO 9712:2022-09
przez Jednostkę Certyfikującą Osoby

 

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w związku z zastąpieniem normy PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” przez PN-EN ISO 9712:2022-09, ustala:

  • dzień 27.01.2023 r. terminem zakończenia przyjmowania wniosków o certyfikację zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012,
  • dzień 28.01.2023 r. terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o certyfikację zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2022-09,
  • dzień 01.01.2023 r. terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o nadzór nad certyfikacją zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2022-09,
  • dzień 03.04.2024 r. terminem zakończenia przyjmowania wniosków o nadzór nad certyfikacją zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012.

 

Certyfikaty personelu badań nieniszczących, wydane zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012, które znajdują się w pierwszej połowie cyklu certyfikacji (tj. wydane w procesach certyfikacji i ponownej certyfikacji) pozostają ważne do daty ich pierwszego nadzoru.

Certyfikaty personelu badań nieniszczących, wydane zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012, które znajdują się w drugiej połowie cyklu certyfikacji (tj. po procesie nadzoru nad certyfikacją) pozostają ważne do daty ważności na nich wskazanej.