Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEuropejska Inicjatywa na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Transporcie


Mając na względzie fakt, iż Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego pełni funkcję organu właściwego do spraw homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, gdzie głównym celem jest weryfikacja wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktu, jakim w tym przypadku jest pojazd oraz jego wyposażenie, wyrażamy poparcie dla wszelkich inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż pod adresem:

https://www.facebook.com/ForumKonsumentow/posts/1601855340201230

znajdziecie Państwo materiały na temat prowadzonej kampanii na rzecz Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Transporcie. Jest to inicjatywa, której celem jest otwarcie dostępu do wyników badań bezpieczeństwa fotelików i urządzeń podtrzymujących dla dzieci w transporcie drogowym. Pełny dostęp do wyników badań homologacyjnych, badań porównawczych oraz badań eksploatacyjnych w kontekście wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń przytrzymujących dzieci przewożonych w pojeździe jest zagadnieniem bardzo istotnym przy doborze tego wyposażenia pojazdu. W pełni zgadzamy się ze wskazaną argumentacją, iż publikacja informacji na temat testów bezpieczeństwa dla urządzeń samochodowych dla dzieci musi docelowo znaleźć swoje miejsce w przepisach. Wartość zdrowia i bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach nie może podlegać żadnym czynnikom ekonomicznym i powinna być regulowana na poziomie międzynarodowym.