Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOkres przejściowy na wdrożenie wymagań normy PN-EN 15085-2:2021-03


Komunikat TDT nr 12 z dnia 16-05-2022 r.
w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym
w odniesieniu do certyfikacji procesów spawania według normy
PN-EN 15085-2:2021-03

 

W związku z opublikowaniem nowego wydania normy PN-EN 15085-2:2021-03 wprowadza się okres
przejściowy na wdrożenie wymagań ww. normy do dnia 31.03.2024 r. Po tym terminie stracą ważność
wszystkie akredytowane certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie spawania
pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2:2007.

TDT stosuje następującą politykę w okresie przejściowym:

 1. Udzielone dotychczas akredytowane certyfikacje zachowują ważność do upływu terminu ważności,
  lecz nie dłużej niż do 31-03-2024 r.
 2. Certyfikowane organizacje mogą zgłaszać gotowość do przejścia na normę PN-EN 15085-2:2021-03
  przed planowanym nadzorem.
 3. W przypadku pozytywnego wyniku oceny w nadzorze wg normy PN-EN 15085-2:2021-03, TDT
  wymieni aktualnie ważne certyfikaty na akredytowane certyfikaty odnoszące się do powyższej
  normy z terminem ważności dotychczasowych certyfikacji.
 4. TDT od dnia 31.03.2024 r. będzie przyjmować wnioski o akredytowaną certyfikację
  początkową/ponowną certyfikację tylko na normę PN-EN 15085-2:2021-03.