Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacja typu WE pojazdu i system eCall – aktualizacja komunikatu z 8 grudnia 2022 r.


Aktualizacja Komunikatu z dnia 8 grudnia 2022 r.  

w sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall

W związku z uzyskaniem informacji na temat szeregu świadectw homologacji typu WE pojazdu, które w trybie przewidzianym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/26 z dnia 8 stycznia 2019 r. uzupełniające prawodawstwo Unii dotyczące homologacji typu w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii uzyskało status rozporządzenia unijnego wydanego przez inne państwo członkowskie informujemy, iż powstała konieczność aktualizacji komunikatu z dnia 8 grudnia 2022 r. Następujące świadectwa homologacji typu WE pojazdu zostały przejęte przez organ udzielający homologacji Belgii, w efekcie czego pojazdy objęte tymi świadectwami homologacji (uprzednio wydanymi przez Zjednoczone Królestwo) nie obejmują wyposażenia w system eCall:

e6*2007/46*0344*00

e6*2007/46*0345*00

e6*2007/46*0348*00

e6*2007/46*0338*00

e6*2007/46*0337*00

e6*2007/46*0336*00

e6*2007/46*0347*00

e6*2007/46*0346*00

e6*2007/46*0334*00

e6*2007/46*0339*00

e6*2007/46*0335*00

e6*2007/46*0340*00

Ze względu na powyższe należało zaktualizować wykaz numerów świadectw homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów kategorii M1 i N1 wydanych od 31 marca 2018 r. na podstawie dyrektywy 2007/46 z wyłączeniem wskazanych świadectw.
Zaktualizowany wykaz jest dostępny tutaj.