Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat TDT nr 10 z dnia 01-03-2022 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie według norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09


W związku z opublikowaniem znowelizowanego wydania obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 „Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834”, wprowadza się okres przejściowy na wdrożenie wymagań nowych norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 do dnia 10.01.2023 r. Po tym terminie stracą ważność wszystkie akredytowane certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania jakością w spawalnictwie z wymaganiami norm PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN ISO 3834-3:2007, PN-EN ISO 3834-4:2007.

TDT stosuje następującą politykę w okresie przejściowym:
1. Udzielone dotychczas akredytowane certyfikacje zachowują ważność do 10-01-2023 r.
2. Certyfikowane organizacje mogą zgłaszać gotowość do przejścia na normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 przed planowanym nadzorem.
3. W przypadku zgłoszenia gotowości przejścia na wymagania norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09, podczas ocen w nadzorze, kwestie wynikające z braku zgodności z powyższymi normami będą formułowane w okresie przejściowym jako spostrzeżenia.
4. W przypadku pozytywnego wyniku oceny w nadzorze wg norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09, TDT wymieni aktualnie ważne certyfikaty na akredytowane certyfikaty odnoszące się do powyższych norm z terminem ważności dotychczasowych certyfikacji.
5. TDT od dnia 10.01.2023 r. będzie przyjmować wnioski o akredytowaną certyfikację początkową/ponowną certyfikację tylko na normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09.