Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 8 lipca 2021 r.


Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 8 lipca 2021 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

 

  1. W przypadku pojazdów lekkich, M1, N1, oraz niektórych M2 i N2, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami), obowiązuje:
Litera w numerze homologacji* Norma emisji Norma układu OBD Ostateczny termin rejestracji
AA Euro 6c Euro 6-1 31.8.2018
BA Euro 6b Euro 6-1 31.8.2018
AB Euro 6c Euro 6-1 31.8.2019
BB Euro 6b Euro 6-1 31.8.2019
AC Euro 6c Euro 6-1 31.8.2019
BC Euro 6b Euro 6-1 31.8.2019
AD Euro 6c Euro 6-2 31.8.2019
AE Euro 6c-EVAP Euro 6-2 31.8.2020
AF Euro 6c-EVAP Euro 6-2 31.8.2020
AG Euro 6d-TEMP Euro 6-2 31.8.2019
BG Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6-2 31.8.2019
CG Euro 6d-TEMP-ISC Euro 6-2 31.8.2019
DG Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6-2 31.12.2020
AH Euro 6d-TEMP Euro 6-2 31.8.2019
BH Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6-2 31.8.2020
CH Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6-2 31.12.2021
AI Euro 6d-TEMP Euro 6-2 31.8.2019
BI Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6-2 31.8.2020
CI Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6-2 31.12.2021
AJ Euro 6d Euro 6-2 31.8.2019
AK Euro 6d Euro 6-2 31.8.2020
AL Euro 6d Euro 6-2 31.8.2020
AM Euro 6d-ISC Euro 6-2 31.12.2020
AN Euro 6d-ISC Euro 6-2 31.12.2021
AO Euro 6d-ISC Euro 6-2 31.12.2021
AP Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2  nie jest jeszcze określony
AQ Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2  nie jest jeszcze określony
AR Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2  nie jest jeszcze określony
AX nd. nd.  nie jest jeszcze określony
AY nd. nd.  nie jest jeszcze określony
AZ nd. nd.  nie jest jeszcze określony
  1. W przypadku pojazdów ciężkich M2, N2, M3 i N3, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji spalin i zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2019 r. dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (z późniejszymi zmianami), obowiązuje:

 

Litera w numerze homologacji* Ostateczny termin rejestracji
C 31.08.2019
D 31.12.2021 dla silników wysokoprężnych
31.12.2023 dla silników o zapłonie iskrowym oraz silników dwupaliwowych typu 1A i 1B
E nie jest jeszcze określony

 

 

 

* oznaczenie znajdujące się w punkcie 47 lub 48 świadectwa zgodności typu WE pojazdu bądź świadectwa zgodności typu pojazdu