Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOpłaty za świadectwa ADR


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2021 r. poz. 1091), uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za wydanie/przedłużenie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR tj.:

  • w przypadku wniosku o  wydanie/przedłużenie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia – opłata wynosić będzie 175 zł,
  • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR zgodnie z §8 ust. 2 ww. rozporządzenia – opłata wynosić będzie 45 zł.

W związku z powyższym od 1 lipca 2021 r. opłatę w wysokości 175 zł lub w wysokości 45 zł, należy wpłacić na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125; 02-707 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

59 1130 1017 0020 1237 5820 0007