Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacja – nowy wzór świadectwa zgodności


Komunikat w sprawie nowego wzoru świadectwa zgodności

 

Nowy wzór świadectwa zgodności, który stanie się obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. jest określony w treści rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w odniesieniu do dokumentu informacyjnego, świadectw dopuszczenia pojazdu, arkusza wyników badań i świadectw zgodności w formie papierowej. Z tego względu należy podkreślić, iż dokumenty wydane po tej dacie muszą odpowiadać wzorowi właściwemu dla danej kategorii homologacyjnej oraz stopniowi kompletacji pojazdu określonemu w ww. rozporządzeniu. Z uwagi na fakt, iż dokumenty te będą trafiały do wydziałów komunikacji w procesie rejestracji pojazdu i powinny być tam weryfikowane także pod kątem zgodności z obowiązującym prawem unijnym, należy zapewnić stosowanie świadectw zgodności zgodnych z nowymi przepisami od dnia 1 stycznia 2023 r.