Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Samochód specjalny – szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje

Samochód specjalny

– pompa do betonu

– żuraw samochodowy

Najczęstsze przyczyny odstępstwa:

 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
 • dopuszczalne naciski osi/grupy osi pojazdu,
 • długość pojazdu,
 • szerokość pojazdu,
 • zwrotność pojazdu,
 • tylne wychylenie pojazdu;
 • rozmieszczenie świateł zewnętrznych pojazdu.

 

Zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych nie wydaje się dla takich parametrów jak:

 • masa własna pojazdu,
 • dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,
 • ładowność,
 • rozstaw osi pojazdu,
 • wartości parametrów technicznych, które nie przekraczają wartości wskazanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę:

 • Wniosek musi złożyć właściciel pojazdu (lewy górny róg wniosku). Jeżeli właścicielem pojazdu jest np. firma leasingowa, a wniosek podpisał pełnomocnik właściciela, do wniosku załącz oryginał pełnomocnictwa.
 • Do wniosku załącz oryginały lub odpisy notarialne wymaganych dokumentów. Kopie dokumentów potwierdzone przez osoby do tego nieuprawnione nie są akceptowane.
 • Zweryfikuj zakres wnioskowanego odstępstwa. Wskazane we wniosku przekroczone parametry dotyczące dopuszczalnych mas, nacisków osi pojazdu czy wymiarów, przekraczające wartości wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów, muszą być precyzyjne i szczegółowe z podaniem ich konkretnej wartości i jednostki np. metry, kilogramy. Wskazane we wniosku wartości nie mogą przekraczać technicznych parametrów określonych w dokumentach homologacyjnych pojazdu. Zwróć szczególną uwagę na to, by wszystkie niezgodne z przepisami elementy wyposażenia pojazdu, parametry techniczne i ich wartości zostały wskazane na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (dokument uzyskasz w Stacji Kontroli Pojazdów).
 • Uzasadnienie wniosku – wskaż sposób wykorzystania pojazdu.

 

Najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosków:

 • wniosek złożony przez użytkownika pojazdu (zamiast przez właściciela pojazdu np. firmy leasingowej),
 • wniosek niepodpisany lub podpisany przez osobę do tego nieuprawnioną (brak pełnomocnictwa),
 • brak wskazania wnioskowanego zakresu odstępstwa,
 • brak wskazania konkretnych wartości liczbowych dla wnioskowanych parametrów – wskazano przedział wartości,
 • brak uzasadnienia wniosku,
 • brak wskazania organu rejestrującego,
 • brak wymaganych ustawą załączników do wniosku,
 • dokumenty załączone do wniosku w formie kopii,
 • brak tłumaczenia dokumentów,
 • brak wymaganych zdjęć pojazdu.

 

Pompa do betonu – przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo znajdziesz tutaj.

Żuraw samochodowy – przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo znajdziesz tutaj.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów pojazdów:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów