Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Pojazd nieposiadający 17-znakowego numeru VIN – szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje

Pojazd nie posiada wymaganego 17-znakowego numeru VIN

Najczęstsze przyczyny odstępstwa:

 • pojazd nie posiada cechy identyfikacyjnej zgodnej z europejską normą.

 

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych nie zostanie udzielone dla przypadków takich jak:

 • pojazd z kierownicą po prawej stronie, z wyłączeniem pojazdów kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • pojazdów, które nie spełniają innych warunków technicznych, np. oświetlenie, lusterka wsteczne, wyposażenie pojazdu, itp.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę:

 • Wniosek musi złożyć właściciel pojazdu (lewy górny róg wniosku). Jeżeli właścicielem pojazdu jest np. firma leasingowa, a wniosek podpisał pełnomocnik właściciela, do wniosku załącz oryginał pełnomocnictwa.
 • Do wniosku załącz oryginały lub odpisy notarialne wymaganych dokumentów. Kopie dokumentów potwierdzone przez osoby do tego nieuprawnione nie są akceptowane.
 • Do wniosku załącz zdjęcie przedstawiające umiejscowienie kolumny kierowniczej.
 • Sprawdź, czy w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym zawarta została informacja o pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (kierownica umieszczona po prawej stronie pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu, który został przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu).
 • Do wniosku załącz opinię rzeczoznawcy samochodowego potwierdzającą, że pojazd fabrycznie przeznaczony do ruchu lewostronnego (kierownica po prawej stronie pojazdu), został przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie pojazdu), a prace z tym związane zostały wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską i gwarantują zachowanie bezpieczeństwa pojazdu w ruchu.

Obowiązek posiadania 17-znakowego numeru VIN nie dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 roku, a w przypadku motocykla przed dniem 1 stycznia 2003 roku oraz pojazdów z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosków:

 • wniosek złożony przez użytkownika pojazdu (zamiast przez właściciela pojazdu np. firmy leasingowej),
 • wniosek niepodpisany lub podpisany przez osobę do tego nieuprawnioną (brak pełnomocnictwa),
 • brak wskazania wnioskowanego zakresu odstępstwa,
 • brak uzasadnienia wniosku,
 • brak wskazania organu rejestrującego,
 • brak wymaganych ustawą załączników do wniosku,
 • dokumenty załączone do wniosku w formie kopii,
 • brak tłumaczenia dokumentów,
 • brak wymaganych zdjęć pojazdu.

 

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo znajdziesz tutaj.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów pojazdów:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów