Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Pojazd specjalny z kierownicą po prawej stronie – szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje

Pojazd specjalny z kierownicą po prawej stronie

Najczęstsze przyczyny odstępstwa:

 • pojazd inny niż samochód osobowy posiada kierownicę po prawej stronie i rozwija prędkość powyżej 40 km/h, który ze względu na konstrukcję oraz  charakter wykonywanych zadań wymaga umieszczenia kierownicy po prawej stronie (np.: pojazd przeznaczony do oczyszczania ulic).

 

Na co zwrócić szczególną uwagę:

 • Wniosek musi złożyć właściciel pojazdu (lewy górny róg wniosku). Jeżeli właścicielem pojazdu jest np. firma leasingowa, a wniosek podpisał pełnomocnik właściciela, do wniosku załącz oryginał pełnomocnictwa.
 • Do wniosku załącz oryginały lub odpisy notarialne wymaganych dokumentów. Kopie dokumentów potwierdzone przez osoby do tego nieuprawnione nie są akceptowane.
 • Zweryfikuj zakres wnioskowanego odstępstwa. Zwróć szczególną uwagę na to, by niezgodne z przepisami elementy wyposażenia pojazdu, parametry techniczne, zostały wskazane na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (dokument uzyskasz w Stacji Kontroli Pojazdów).
 • Uzasadnienie wniosku – wskaż sposób wykorzystania pojazdu.
 • Do wniosku załącz zdjęcie przedstawiające umiejscowienie kolumny kierowniczej.

 

Najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosków:

 • wniosek złożony przez użytkownika pojazdu (zamiast przez właściciela pojazdu np. firmy leasingowej),
 • wniosek niepodpisany lub podpisany przez osobę do tego nieuprawnioną (brak pełnomocnictwa),
 • brak wskazania wnioskowanego zakresu odstępstwa,
 • brak uzasadnienia wniosku,
 • brak wskazania organu rejestrującego,
 • brak wymaganych ustawą załączników do wniosku,
 • dokumenty załączone do wniosku w formie kopii,
 • brak tłumaczenia dokumentów,
 • brak wymaganych zdjęć pojazdu.

 

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo znajdziesz tutaj.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów pojazdów:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów